ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM

Zajęcia z tyflopedagogiem stymulują ogólny rozwój dziecka niewidomego i słabowidzącego poprzez zabawę oraz przygotowują go do nauki pisma punktowego Braille’a. Rozwijają umiejętności kompensacyjne pozostałych zmysłów za pośrednictwem odpowiednio dobranych ćwiczeń. Wspomagają rozwój poznawczy i społeczny, stosując metody dostosowane do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością wzrokową. Tyflopedagog rozwija również samodzielność dziecka podczas czynności życia codziennego i podpowiada rodzicom, jak poprzez właściwy dobór zabaw i zabawek pomóc dziecku poznawać otoczenie i wzbogacać jego zasób pojęciowy.

Skip to content