REHABILITACJA RUCHOWA

Rehabilitacja ruchowa stosowana jest w celu stymulowania prawidłowego rozwoju ruchowego oraz korygowania nieprawidłowości w budowie i funkcji narządu ruchu dzieci. Polega na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń ruchowych indywidualnych i grupowych.

Fizjoterapeuta:

  • stymuluje rozwój ruchowy dziecka i usprawnia je
  • buduje prawidłowe napięcie mięśniowe i czuwa nad stanem aparatu mięśniowego
  • koryguje nieprawidłowe schematy zachowań i tworzy poprawne nawyki ruchowe
  • koryguje wady postawy
  • udziela konsultacji w zakresie doboru pomocy rehabilitacyjnych (wózków, pionizatorów itp.)
Skip to content