ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Psycholog obejmuje opieką i wsparciem dziecko niewidome i słabowidzące oraz jego najbliższych. Zajmuje się kompleksową diagnozą dziecka i planowaniem działań usprawniających jego globalny rozwój.

Psycholog:

  • określa poziom rozwoju psychoruchowego dzieci
  • opracowuje wraz z pozostałymi członkami Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju bądź Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
  • rozpoznaje potrzeby rozwojowe małych dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dostarcza rodzicom wskazówek, jak je zaspokajać
  • wspiera rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  • udziela wskazówek odnośnie sposobów zabawy, doboru pomocy dydaktycznych
  • prowadzi indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod (m.in. elementy Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, programów aktywności M. i Ch. Knillów)
Skip to content