PRZEDSZKOLE

Dnia 19.09.2015r. odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego w nowo tworzącym się
budynku Przedszkola, które nareszcie będzie miało swoje pomieszczenia zapewniające
naszym przedszkolakom właściwe warunki do dalszej nauki i ćwiczeń.

18.06.2016r. uroczyście otwarliśmy nowy budynek Przedszkola w Sobieszewie dla dzieci Niewidomych
i Słabowidzących. I tak w nie cały rok powstał nowy budynek przedszkola, będący bratem bliźniaczym Wczesnej Interwencji, wkomponowanym bardzo dobrze w nasz piękny, kwitnący ogród i plac zabaw
oraz wyposażony w odpowiednie sprzęty użytkowe, jak również potrzebne w prowadzeniu terapii.

Ale przede wszystkim nowy dom jest miejscem szczególnym, bo tak bardzo potrzebnym naszym małym,
niewidomym dzieciom na określonym etapie ich rozwoju i potrzeb edukacyjnych. Umożliwia on bowiem kontynuację rehabilitacji oraz stwarza możliwość dalszej edukacji dzieci i wspomagania ich rozwoju,
przy równoległej opiece terapeutycznej w wielu specjalnościach: rehabilitacja widzenia, orientacja
przestrzenna, zajęcia z rytmiki, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, j.angielskim,
religia oraz zajęcia z tyflopedagogiem i z psychologiem.

Skip to content