najważniejsze WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

* „Przez Krzyż do Nieba – Matka mówiła

   Matka Niewidomych

   Miłość i Prawda są Fundamentem

   O resztę Bóg się stara!”

 

„Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego w fundament nowego domu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego   w Sobieszewie”

 

     Dzień 19 czerwca 2010 roku był w Sobieszewie dniem szczególnej radości i wdzięczności.

     Uroczystość wmurowania „Kamienia Węgielnego” w fundament powstającego budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych, zgromadziła tego dnia dzieci i ich rodziców, przyjaciół oraz przybyłych gości, których obecnością byliśmy bardzo ucieszeni         i zaszczyceni. Wśród gości należy wymienić: p. Ewę Kamińską – wiceprezydent Gdańska,          p. Alicję Gontarz - pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych – reprezentującą p. Ewę Łowkiel – wiceprezydent Gdyni, p. Krystynę Dominiczak – dyrektora Departamentu Polityki Społecznej, p. Marię Podgórniak – pełnomocnika prezydenta miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych, p. Stanisława Świderskiego z żoną-Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, p. Kazimierza Lemańczyk- Prezesa Spółdzielni Niewidomych , p. Zbigniewa Felendzera z żoną- przedstawiciela Lions Club, p. Halinę Lewkowską – wiceprezesa Fundacji Energa, Ks. Proboszcza – Rafała Zientarę, Ks. Stanisława Ładę-duszpasterza niepełnosprawnych, p. Stanisława Brylewskiego – generalnego wykonawcę, p. Fabiana Splitta – kierownika robót budowlanych, p. Marka Termana – kierownika robót instalacyjnych, p. Władysława Sidorko – przewodniczącego Rady wyspy Sobieszewskiej oraz z Lasek: Matkę Annę Marię, Prezesa Władysława Gołąba    z żoną, Dyrektora Piotra Grocholskiego, Dyrektora Adama Kubickiego i  O. Eugeniusza Pokrywkę.

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Ośrodka o godz. 11.30, koncelebrowaną przez czterech kapłanów: Ks. Kapelana  Jarosława Dittmera,  Ks. Proboszcza  Rafała Zientarę, O. Eugeniusza Pokrywkę i Ks. Stanisława Ładę.

     Ks. Kapelan nawiązując w swojej Homilii do przypowieści biblijnej o fundamencie,          w piękny sposób podkreślił ważność i rolę fundamentów w budowaniu, stwierdzając że te najważniejsze fundamenty tworzą ludzie: ich zaangażowanie, miłość i oddanie w służbie drugiemu człowiekowi. O takie fundamenty staramy się w Sobieszewie na co dzień, a nasze dzieci i ich rodziny są prawdziwym Kamieniem Węgielnym.

     Po Mszy Świętej przeszliśmy na plac budowy, gdzie w fundamenty nowo powstającego domu Wczesnej Interwencji – został wmurowany Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny. Kamień został przywieziony z San Giovanni Rotondo, gdzie żył O. Pio – Patron budowy i nowego domu.

     Po odczytaniu przez p. dyr. P. Grocholskiego Aktu Erekcyjnego, p. Świderski wraz z Julką Biernacką i Basią Gogowską wśród serdecznych oklasków zgromadzonych na placu budowy dokonali uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Nie przypadkowo uczyniły to dzieci, bowiem to dzięki nim powstała idea nowego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych na Pomorzu. To nasze niewidome dzieci i ich rodziny były impulsem      i konkretną siłą do zorganizowania nowej Filii Ośrodka Laskowego w Sobieszewie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali budynku rehabilitacyjnego św. Łucji.

     Wielu wzruszeń dostarczyły nam nasze dzieci, które za dar budowy Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, śpiewem i graniem na instrumentach wyraziły swoją wdzięczność wszystkim Darczyńcom i przybyłym Przyjaciołom. Na co dzień muzyka w Sobieszewie pełni istotną, terapeutyczną rolę. W czasie naszych Spotkań Integracyjnych i uroczystości jest ich ważnym elementem.

     Wiele wspomnień, podziękowań i ciepłych, wzruszających słów, przybliżyło historię powstawania nowego Dzieła Matki Czackiej w Sobieszewie. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – p. Władysław Gołąb. Podziękował On Darczyńcom i Sponsorom, i tym którzy przyczynili się do rozpoczęcia budowy. A są to m .in. : Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce,  Fundacja Orange,  Fundacja Energa,  PZU, Lion Club , ks. Marian Dwornicki .

Następnie głos kolejno zabrali: Matka Anna Maria, p. dyr. P. Grocholski, p. Ewa Kamińska, p. Alicja Gontarz, p. Stanisław Świderski, p. Zbigniew Felendzer. Dopełnieniem przemówień były występy muzyczne. 

Część rodziców wraz ze swoimi pociechami wystąpiła w Zespole wokalno- instrumentalnym „Kukułki”. 4 letnia Adusia Albecka zaśpiewała grając równocześnie na bębenku piosenkę pt. ”Nowy dom”, a następnie piosenkę, której śpiew podjęła wypełniona po brzegi sala: „Pojadę do Sobieszewa, będzie mi wesoło”. Pięknie zaprezentował się Piotruś Litwiński – grając na akordeonie, oraz jego siostra Basia, która wspólnie z p. Elżbietą (skrzypce) i zespołem perkusyjnym dzieci i rodziców, wykonała na pianinie Krakowiaka. W części artystycznej gościnnie udział też wzięli młodzi śpiewacy, byli uczniowie p. Elżbiety Górnej: Aneta Czaplińska oraz Dominik Strzelec. Momentem szczególnej refleksji  dla wszystkich była „Pieśń o Matce Czackiej”. Ostatnia piosenka w wykonaniu Adusi: „Alleluja” (śpiew + keyboard) w sposób szczególny oddała nastrój wszystkich obecnych na sali.

„Chcemy, aby ten nasz dom (i to obiecujemy dziś Matce Czackiej), był budowany na fundamencie Miłości i Prawdy, bo tak Matka mówiła”- powiedziała w swoim krótkim przemówieniu s. Ida, przytaczając tekst „Pieśni o Matce Czackiej”. Pod tymi słowami wszyscy się podpisujemy ufając, że w nowych, lepszych warunkach będziemy mogli jeszcze bardziej wspomagać nasze dzieci i ich rodziny, niosąc również wielospecjalistyczną pomoc niewidomym na różnych etapach ich życia. Siostra Ida Burzyk kierowniczka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie włożyła wiele wysiłku i serca w pilotowanie nowo powstającej placówki. Otrzymany bukiet kwiatów od rodziców i dzieci symbolicznie przekazała w ręce Matki Anny Marii z prośbą o złożenie go na grobie Matki Elżbiety Czackiej w Laskach. Ze wzruszeniem i radością s. Ida przyjęła rzeźbę anioła wykonanego  niewidomego absolwenta Lasek  do nowego budynku, którą przekazał Dyrektora  P. Grocholski.

     Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Dzieciom, ich Rodzinom za to, że są „Kamieniem Węgielnym” tego Dzieła w Sobieszewie. Dziękujemy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom (wielu z Nich nie zostało wymienionych na uroczystości, ale ich Dar                   i zaangażowanie są istotnym materiałem w budowaniu Dzieła dla Niewidomych m. in. charytatywne koncerty w Anglii na rzecz nowego domu w Sobieszewie- w wykonaniu Elżbiety Górnej, Czesława Kurka, Stanisława Badeńskiego, oraz dary pieniężne osób prywatnych z kraju i zagranicy).

     Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, za nasze wspólne świętowanie i wspólną radość z powstającego Nowego Domu Rehabilitacji Niewidomych w Sobieszewie, który będzie trwałym śladem i prawdziwym uczczeniem przypadającej w tym roku 100 – letniej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

     Wspólnym obiadem zakończyła się I część uroczystości, a po pożegnaniu gości spotkaliśmy się znów na dużej sali św. Łucji, gdzie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010. S. Ida opowiedziała o mijającym kolejnym już 3 roku działalności Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, który był bardzo owocny, nie tylko w przygotowaniach budowy nowego domu, ale również ze względu na bardzo dynamiczną i wielospecjalistyczną działalność Zespołu Terapeutów w Sobieszewie. Przybliżyła również program planowanej pielgrzymki do San Giovanni Rotondo naszych dzieci, rodziców i terapeutów. Wyjazd ten będzie wyrazem naszej wdzięczności Ojcu Pio za wyproszone Łaski dla Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie, jak również prośbą o dalsze wspieranie tego Dzieła.

     Pieśniami o O. Pio zakończyliśmy to spotkanie, które już w formie zabawy na świeżym powietrzu – było jeszcze długo kontynuowane. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci były Panie – szczudlarki, zapraszające dzieci do zabawy. Śmiechu i radości było co niemiara.

     Tego dnia rozstawaliśmy się z żalem, ale równocześnie z nadzieją i radością spotkania już w nowym roku szkolnym.

Dopełnieniem sprawozdań z uroczystości są zdjęcia w naszej galerii do której zapraszamy (pt.”Kamień Węgielny, Akt Erekcyjny” i „ Zakończenie roku szkolnego 2009/2010” -www.niewidome-dzieci.webd.pl ).

                 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie

s. Ida Burzyk – kierownik placówki, Elżbieta Górna- muzykoterapeuta, Agata Hołubowicz-terapeuta widzenia i nauczyciel orientacji, Sylwia Marczuk- tyflopedagog,

Katarzyna Litwińska- tyflopedagog, Katarzyna Skibicka- rehabilitant ruchu,

Jakub Kuźmiński- rehabilitant ruchu, Agnieszka Knap- psycholog

 

* Fragment z tekstu „Pieśń o Matce Czackiej”

    Słowa i muzyka Elżbieta Górna

 

TEKST AKTU EREKCYJNEGO

Przez Krzyż- do Nieba!

            Wypełniając nakaz służby niewidomym na ciele i niewidomym na duszy  pozostawiony przez Matkę Założycielkę, Sługę Bożą Elżbietę Różę Czacką, stojąc wobec wyzwań pracy pedagogicznej Trzeciego Tysiąclecia, władze Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi postanawiają wznieść nowy budynek dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie - Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

            Ufając w Boże Miłosierdzie, wspierani pomocą Przyjaciół Dzieła, a nadzieję swą złożywszy Jego Opatrzności, budowę tegoż – wedle projektu mgr inż. arch. Barbary  Lemańskiej Kampa- rozpoczynamy.

            Pełni radości i ufności w nowo powstające Dzieło Niewidomych w Sobieszewie, pracownicy ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, rodzice i dzieci niewidome, zaszczyceni obecnością władz Dzieła Lasek, po uroczystej Mszy św. w kaplicy Ośrodka.

Akt ten podpisujemy i pozostawiamy tutaj,

jako  świadectwo  naszej  zapobiegliwości i pracy,  wierząc że  dom  ten będzie  miejscem  radosnego wzrastania dla wielu pokoleń niewidomych:

-  dzieje się to w Sobieszewie, Roku Pańskiego 2010, dnia 19 czerwca, gdy Kościół Chrystusowy prowadzi  Papież Benedykt  XVI, kiedy Prymasem Polski jest Ksiądz Arcybiskup Józef  Kowalczyk, a Biskupem Kościoła  Gdańskiego- Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

-   po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, 10 kwietnia 2010r. w której, lecąc na uroczystości związane z obchodami rocznicy Tragedii Katyńskiej zginął Prezydent Lech Kaczyński, jak również ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski oraz 94 inne osoby elity politycznej Polski, obowiązki prezydenta czasowo pełni Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski

-   kiedy 6 VI został wyniesiony na ołtarze błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko

-   Prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi- jest p. Mec. Władysław Gołąb

- Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych- p. Piotr Grocholski

-  gdy Przełożoną  Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża jest s. Anna Maria Sikorska

-  Kierownikiem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie- Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach jest s. Ida Burzyk

Patronem budowy i nowo powstającego budynku jest św. Ojciec Pio, kamień węgielny został przywieziony z San Giovanni Rotondo. Złożony w fundament przez Julkę Biernacką  i Basię Gogowską oraz p. Stanisława Świderskiego Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce.

            Akt ten ,,na wieczną pamiątkę” – podpisujemy:

 

 

„ TO WIELKIE ŚWIĘTO”

 

Przede wszystkim dziękujemy Bogu, bo po „ludzku” tego by się nie dało zrobić: za to Bogu jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy Matce Generalnej  za s. Idę, bo bez s. Idy to się  w ogóle już nie udałoby  nic zrobić.Dziękujemy Matce Czackiej. Matka Czacka jest naszą inspiracją, jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Myślę, że w duecie z Ojcem Pio nasz dom wyrośnie szybciej niż myślimy i będzie najlepszy. A najbardziej… Najbardziej dziękujemy naszym dzieciom. Bez nich nie byłoby naszej siły. Nie byłoby naszych pokąsanych stóp, kiedy zbierałyśmy konwalie dla p. Zofii Morawskiej aby uprosić Ją o dar Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Dziękujemy Panie Prezesie, że Pan nie powiedział „nie”- wtedy kiedy przyszłyśmy prosić. Dziękujemy wszystkim, naszym władzom za pomoc  i mamy nadzieję. Że kiedy jeszcze przyjdziemy do Nich ze swoimi prośbami  i potrzebami – też nie powiedzą –„nie”. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, Darczyńcom, Przyjaciołom. Dziękujemy Wam- rodzice, bo w nas-siła i radość, że  tworzymy coraz większą i bardzo zgraną Sobieszewską Rodzinę.

 

                                                                                            Elżbieta Biernacka

                                                                                            19.06.2010 r., Sobieszewo

                                                                                            Z przemówienia na Uroczystości

                                                                                            Wmurowania Kamienia Węgielnego

Leave a Reply


 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2015 r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2015 r.

Dlaczego Jezus Chrystus powstał z martwych

tak cudownie i chwalebnie?

Aby dać świadectwo, że osiągniemy odkupienie.

Jego śmierć mówi, że byliśmy przez grzech umarłymi.

W Jego zmartwychwstaniu mamy wspaniały dowód

i przykład przywrócenia utraconej łaski.

(Ojciec Pio)

Z okazji Świąt Wielkanocnych

wszystkim Dzieciom i ich Rodzinom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom

życzymy

obfitości łask Zmartwychwstałego Pana i radosnego ALLELUJA!

s. Ida z Zespołem Terapeutów i Pracowników Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie.

TELEGRAM! luty 2015 rok

Kochane dzieci, kochani rodzice,

po udanym I semestrze roku szkolnego 2014/2015 dobrnęliśmy do czasu ferii zimowych. Ferie kończą się dnia 13.02.2015 r. i potem zaczynamy normalne zajęcia według wcześniej ustalonych terminów. Koniec semestru i zarazem początek nowego roku obfitował już w wiele wydarzeń. Poniżej ich wspomnienie. Serdecznie zapraszamy również do galerii zdjęć z tych spotkań.

Życzymy Wam wszystkim udanych ferii i dobrego czasu odpoczynku!

Siostra Ida Burzyk z Zespołem Terapeutów i Pracowników Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkola w Sobieszewie.

1. “Jadą, jadą sanie, uciekają drzewa                                                                                    Hej, jedzie w nich Mikołaj tu do Sobieszewa …”

08.12.2014 r. wszystkie dzieci przebywające w Domu św. Ojca Pio odwiedził św. Mikołaj z prezentami. Św. Mikołajowi towarzyszył nasz o. Eugeniusz. To radosne spotkanie pełne zabawy, śpiewu i śmiechu kontynuowaliśmy wspólną agapą.

2. “Przybieżeli do Betlejem Pasterze”

17.01.2015 r. spotkaliśmy się w Domu Św. Ojca Pio na przygotowanym muzycznym sercem pani Eli Górnej corocznym kolędowaniu przy żłóbku Pana Jezusa w Sobieszewie. Kolędnicy nie zawiedli, sala była wypełniona po brzegi, a śpiewane kolędy roznosiły się głośnym i serdecznym echem po naszej Wyspie Sobieszewskiej. Do żłóbka Pana Jezusa w Sobieszewie przybyła grupa Aniołków. Jako pierwszy zaśpiewał swoją kolędę Aniołek: Madzie, póżniej Anioł: Ania obwieściła swoim śpiewem Dobrą Nowinę i wezwał grupę Pastuszków w której przodowali Pastuszkowie: Łukasz i Joachim. Łukasz oraz Miłosz zaśpiewali solo kolejne kolędy, a Joachim zagrał akompaniując na pianinie grającej na skrzypcach pani Eli. To była prawdziwa niespodzianka, ale tych było tego wieczoru więcej! Następnie w przepięknych strojach przybył Orszak Królewski, tym razem w tym roku do Sobieszewa przybyło aż 4 Króli, których bezbłędnie prowadził na bębnie wygrywany przez Nadusię rytm tego egzotycznego Orszaku. Nasze Przedszkolaki i dzieci uczestniczące w turnusie, grając na przeróżnych instrumentach stworzyły prawdziwą kapelę wspomagającą Kolędników w Śpiewie. Święty Mikołaj z podarunkami zjawił się w Sobieszewie już 8 grudnia. On dobrze zna nasze dzieci i wie jakie są grzeczne, pilne i dzielne. Dlatego również tego dnia przy okazji kolędowania przy żłóbku Nowonarodzonego Jezusa przysłał w swoim zastępstwie piękne Śnieżynki, któe w Jego imieniu rozdały wszystkim dzieciom prezenty gwiazdkowe. Radości było co niemiara. Każda rodzina otrzymała też dodatkowy podarunek: Gwiazdkę ze Złotą Myślą od Ojca Pio na Nowy Rok, specjalnie dla każdej rodziny wylosowaną i dla niej przeznaczoną. Jak zawsze cieszyliśmy się obecnością - Przyjaciela Domu Ojca Pio Pani Haliny Lewkowskiej reprezentującej Fundację ENERGA.

Po tak pięknym kolędowaniu spotkaliśmy się na pysznym, słodkim poczęstunku. Dziękujemy wszystkim serdecznym pomocnikom, sponsorom, przyjaciołom, mamusiom, pracownikom, którzy włączyli się w trud i radość we wspólnej organizacji tego spotkania, które pozostało w naszej pamięci i w naszych sercach ubogaconych przez to: nadzieją i wiarą w obfitość Łask Nowonarodzonego Jezusa w nadchodzącym Nowym Roku.

3. “Hej Kolęda, Kolęda”

22.02.2015 r. w naszym Domu Ojca Pio odbyła się Kolęda. Poprowadził ją Ojciec Eugeniusz. Wraz z wszystkimi pracownikami, dziećmi przebywającymi na zajęciach oraz z ich rodzinami, przeszedł przez wszystkie pokoje, pomieszczenia i gabinety, szczerze (i szczodrze!) kropiąc święconą wodą i błogosławiąc wszystkim miejscom naszego domu. Było też tradycyjne kadzidło, a kredą został naniesiony napis: K+M+B 2015 na wszystkich drzwiach kolejno święconych pomieszczeń. Podczas naszego przejścia przez dom przy akompaniamencie skrzypiec pani Eli śpiewaliśmy kolędy. Spotkaliśmy się też wszyscy na wspólnej modlitwie w sali Matki Czackiej a później w jadalni na krótkim spotkaniu przy świątecznych pierniczkach. To spotkanie Kolędowanie tradycyjne święcenie domu było dla nas istotnym wydarzeniem a dla Przedszkolaków życiową lekcją religii.

4. “Dziś w Przedszkolu wielki bal!”

Jak na Karnawał przystało również i u nas w Domu Ojca Pio w Sobieszewie odbył się wspaniały Bal Karnawałowy. Gospodarzami był nasze Przedszkolaczki, które do pięknie udekorowanej sali zaprosiły dzieci uczestniczące tego dnia w zajęciach rehabilitacyjnych. Na początku balu była również obecna Pani Derektor Elżbieta Szczepkowska oraz Siostra Paulina, która obchodziła swoje imieniny i której złożyliśmy życzenia i prezenty z tej okazji. Na balu pojawiły się różnorodne postacie i kostiumy: kocurki i biedroneczki i śnieżynki i pajacyki, wróżka i clown. I wiele innych. Było bardzo kolorowo i radośnie. Tańczyliśmy w różnej formie i stylu, o co zadbała p. Ela Górna, która formę zabawy i oprawę muzyczną przygotowała i bal karnawałowy poprowadziła. Nasza Pani Dyrektor przebrania nie miała, ale swą obecnością radość wielką nam sprawiła i w naszym tańcu śnieżynek razem z nami zatańczyła! Dzieci otrzymały od Pani Dyrektor dużego czekoladowego Mikołaja. W II części Balu nasze Panie Nauczycielki Przedszkola: p. Agnieszka, p. Jola, p. Marta, p. Magda poprowadziły dalsze zabawy i konkursy dla Przedszkolaków. Specjalnym pociągiem dzieci wyruszyły w karnawałową podróż pełną przygód i niespodzianek.

To były piękne, radosne i niezapomniane przeżycia dla wszystkich. A przecież nowy rok dopiero się zaczął. Już teraz zapowiada się on intensywnie, interesująco i bardzo owocnie, czego życzymy sobie wzajemnie w realizacji spotykając się już po feriach.

Wszystkim dzieciom życzymy w II semestrze wytrwałości, sił, zdrowia i radości.

Z naszej strony wszyscy dołożymy wszelkich starań, abyście się Kochani w naszym Domu Św. Ojca Pio nadal dobrze czuli i w każdej nowy dzień wkraczali z nowymi siłami, nadzieją, zdrowiem i owocami zajęć rehabilitacyjnych.

Szczęść Boże i do zobaczenia!

Archiwa

 

maj 2015
P W Ś C P S N
« kwietnia    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031