najważniejsze WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

* „Przez Krzyż do Nieba – Matka mówiła

   Matka Niewidomych

   Miłość i Prawda są Fundamentem

   O resztę Bóg się stara!”

 

„Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego w fundament nowego domu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego   w Sobieszewie”

 

     Dzień 19 czerwca 2010 roku był w Sobieszewie dniem szczególnej radości i wdzięczności.

     Uroczystość wmurowania „Kamienia Węgielnego” w fundament powstającego budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych, zgromadziła tego dnia dzieci i ich rodziców, przyjaciół oraz przybyłych gości, których obecnością byliśmy bardzo ucieszeni         i zaszczyceni. Wśród gości należy wymienić: p. Ewę Kamińską – wiceprezydent Gdańska,          p. Alicję Gontarz - pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych – reprezentującą p. Ewę Łowkiel – wiceprezydent Gdyni, p. Krystynę Dominiczak – dyrektora Departamentu Polityki Społecznej, p. Marię Podgórniak – pełnomocnika prezydenta miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych, p. Stanisława Świderskiego z żoną-Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, p. Kazimierza Lemańczyk- Prezesa Spółdzielni Niewidomych , p. Zbigniewa Felendzera z żoną- przedstawiciela Lions Club, p. Halinę Lewkowską – wiceprezesa Fundacji Energa, Ks. Proboszcza – Rafała Zientarę, Ks. Stanisława Ładę-duszpasterza niepełnosprawnych, p. Stanisława Brylewskiego – generalnego wykonawcę, p. Fabiana Splitta – kierownika robót budowlanych, p. Marka Termana – kierownika robót instalacyjnych, p. Władysława Sidorko – przewodniczącego Rady wyspy Sobieszewskiej oraz z Lasek: Matkę Annę Marię, Prezesa Władysława Gołąba    z żoną, Dyrektora Piotra Grocholskiego, Dyrektora Adama Kubickiego i  O. Eugeniusza Pokrywkę.

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Ośrodka o godz. 11.30, koncelebrowaną przez czterech kapłanów: Ks. Kapelana  Jarosława Dittmera,  Ks. Proboszcza  Rafała Zientarę, O. Eugeniusza Pokrywkę i Ks. Stanisława Ładę.

     Ks. Kapelan nawiązując w swojej Homilii do przypowieści biblijnej o fundamencie,          w piękny sposób podkreślił ważność i rolę fundamentów w budowaniu, stwierdzając że te najważniejsze fundamenty tworzą ludzie: ich zaangażowanie, miłość i oddanie w służbie drugiemu człowiekowi. O takie fundamenty staramy się w Sobieszewie na co dzień, a nasze dzieci i ich rodziny są prawdziwym Kamieniem Węgielnym.

     Po Mszy Świętej przeszliśmy na plac budowy, gdzie w fundamenty nowo powstającego domu Wczesnej Interwencji – został wmurowany Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny. Kamień został przywieziony z San Giovanni Rotondo, gdzie żył O. Pio – Patron budowy i nowego domu.

     Po odczytaniu przez p. dyr. P. Grocholskiego Aktu Erekcyjnego, p. Świderski wraz z Julką Biernacką i Basią Gogowską wśród serdecznych oklasków zgromadzonych na placu budowy dokonali uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Nie przypadkowo uczyniły to dzieci, bowiem to dzięki nim powstała idea nowego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych na Pomorzu. To nasze niewidome dzieci i ich rodziny były impulsem      i konkretną siłą do zorganizowania nowej Filii Ośrodka Laskowego w Sobieszewie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali budynku rehabilitacyjnego św. Łucji.

     Wielu wzruszeń dostarczyły nam nasze dzieci, które za dar budowy Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, śpiewem i graniem na instrumentach wyraziły swoją wdzięczność wszystkim Darczyńcom i przybyłym Przyjaciołom. Na co dzień muzyka w Sobieszewie pełni istotną, terapeutyczną rolę. W czasie naszych Spotkań Integracyjnych i uroczystości jest ich ważnym elementem.

     Wiele wspomnień, podziękowań i ciepłych, wzruszających słów, przybliżyło historię powstawania nowego Dzieła Matki Czackiej w Sobieszewie. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – p. Władysław Gołąb. Podziękował On Darczyńcom i Sponsorom, i tym którzy przyczynili się do rozpoczęcia budowy. A są to m .in. : Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce,  Fundacja Orange,  Fundacja Energa,  PZU, Lion Club , ks. Marian Dwornicki .

Następnie głos kolejno zabrali: Matka Anna Maria, p. dyr. P. Grocholski, p. Ewa Kamińska, p. Alicja Gontarz, p. Stanisław Świderski, p. Zbigniew Felendzer. Dopełnieniem przemówień były występy muzyczne. 

Część rodziców wraz ze swoimi pociechami wystąpiła w Zespole wokalno- instrumentalnym „Kukułki”. 4 letnia Adusia Albecka zaśpiewała grając równocześnie na bębenku piosenkę pt. ”Nowy dom”, a następnie piosenkę, której śpiew podjęła wypełniona po brzegi sala: „Pojadę do Sobieszewa, będzie mi wesoło”. Pięknie zaprezentował się Piotruś Litwiński – grając na akordeonie, oraz jego siostra Basia, która wspólnie z p. Elżbietą (skrzypce) i zespołem perkusyjnym dzieci i rodziców, wykonała na pianinie Krakowiaka. W części artystycznej gościnnie udział też wzięli młodzi śpiewacy, byli uczniowie p. Elżbiety Górnej: Aneta Czaplińska oraz Dominik Strzelec. Momentem szczególnej refleksji  dla wszystkich była „Pieśń o Matce Czackiej”. Ostatnia piosenka w wykonaniu Adusi: „Alleluja” (śpiew + keyboard) w sposób szczególny oddała nastrój wszystkich obecnych na sali.

„Chcemy, aby ten nasz dom (i to obiecujemy dziś Matce Czackiej), był budowany na fundamencie Miłości i Prawdy, bo tak Matka mówiła”- powiedziała w swoim krótkim przemówieniu s. Ida, przytaczając tekst „Pieśni o Matce Czackiej”. Pod tymi słowami wszyscy się podpisujemy ufając, że w nowych, lepszych warunkach będziemy mogli jeszcze bardziej wspomagać nasze dzieci i ich rodziny, niosąc również wielospecjalistyczną pomoc niewidomym na różnych etapach ich życia. Siostra Ida Burzyk kierowniczka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie włożyła wiele wysiłku i serca w pilotowanie nowo powstającej placówki. Otrzymany bukiet kwiatów od rodziców i dzieci symbolicznie przekazała w ręce Matki Anny Marii z prośbą o złożenie go na grobie Matki Elżbiety Czackiej w Laskach. Ze wzruszeniem i radością s. Ida przyjęła rzeźbę anioła wykonanego  niewidomego absolwenta Lasek  do nowego budynku, którą przekazał Dyrektora  P. Grocholski.

     Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Dzieciom, ich Rodzinom za to, że są „Kamieniem Węgielnym” tego Dzieła w Sobieszewie. Dziękujemy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom (wielu z Nich nie zostało wymienionych na uroczystości, ale ich Dar                   i zaangażowanie są istotnym materiałem w budowaniu Dzieła dla Niewidomych m. in. charytatywne koncerty w Anglii na rzecz nowego domu w Sobieszewie- w wykonaniu Elżbiety Górnej, Czesława Kurka, Stanisława Badeńskiego, oraz dary pieniężne osób prywatnych z kraju i zagranicy).

     Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, za nasze wspólne świętowanie i wspólną radość z powstającego Nowego Domu Rehabilitacji Niewidomych w Sobieszewie, który będzie trwałym śladem i prawdziwym uczczeniem przypadającej w tym roku 100 – letniej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

     Wspólnym obiadem zakończyła się I część uroczystości, a po pożegnaniu gości spotkaliśmy się znów na dużej sali św. Łucji, gdzie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010. S. Ida opowiedziała o mijającym kolejnym już 3 roku działalności Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, który był bardzo owocny, nie tylko w przygotowaniach budowy nowego domu, ale również ze względu na bardzo dynamiczną i wielospecjalistyczną działalność Zespołu Terapeutów w Sobieszewie. Przybliżyła również program planowanej pielgrzymki do San Giovanni Rotondo naszych dzieci, rodziców i terapeutów. Wyjazd ten będzie wyrazem naszej wdzięczności Ojcu Pio za wyproszone Łaski dla Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie, jak również prośbą o dalsze wspieranie tego Dzieła.

     Pieśniami o O. Pio zakończyliśmy to spotkanie, które już w formie zabawy na świeżym powietrzu – było jeszcze długo kontynuowane. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci były Panie – szczudlarki, zapraszające dzieci do zabawy. Śmiechu i radości było co niemiara.

     Tego dnia rozstawaliśmy się z żalem, ale równocześnie z nadzieją i radością spotkania już w nowym roku szkolnym.

Dopełnieniem sprawozdań z uroczystości są zdjęcia w naszej galerii do której zapraszamy (pt.”Kamień Węgielny, Akt Erekcyjny” i „ Zakończenie roku szkolnego 2009/2010” -www.niewidome-dzieci.webd.pl ).

                 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie

s. Ida Burzyk – kierownik placówki, Elżbieta Górna- muzykoterapeuta, Agata Hołubowicz-terapeuta widzenia i nauczyciel orientacji, Sylwia Marczuk- tyflopedagog,

Katarzyna Litwińska- tyflopedagog, Katarzyna Skibicka- rehabilitant ruchu,

Jakub Kuźmiński- rehabilitant ruchu, Agnieszka Knap- psycholog

 

* Fragment z tekstu „Pieśń o Matce Czackiej”

    Słowa i muzyka Elżbieta Górna

 

TEKST AKTU EREKCYJNEGO

Przez Krzyż- do Nieba!

            Wypełniając nakaz służby niewidomym na ciele i niewidomym na duszy  pozostawiony przez Matkę Założycielkę, Sługę Bożą Elżbietę Różę Czacką, stojąc wobec wyzwań pracy pedagogicznej Trzeciego Tysiąclecia, władze Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi postanawiają wznieść nowy budynek dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie - Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

            Ufając w Boże Miłosierdzie, wspierani pomocą Przyjaciół Dzieła, a nadzieję swą złożywszy Jego Opatrzności, budowę tegoż – wedle projektu mgr inż. arch. Barbary  Lemańskiej Kampa- rozpoczynamy.

            Pełni radości i ufności w nowo powstające Dzieło Niewidomych w Sobieszewie, pracownicy ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, rodzice i dzieci niewidome, zaszczyceni obecnością władz Dzieła Lasek, po uroczystej Mszy św. w kaplicy Ośrodka.

Akt ten podpisujemy i pozostawiamy tutaj,

jako  świadectwo  naszej  zapobiegliwości i pracy,  wierząc że  dom  ten będzie  miejscem  radosnego wzrastania dla wielu pokoleń niewidomych:

-  dzieje się to w Sobieszewie, Roku Pańskiego 2010, dnia 19 czerwca, gdy Kościół Chrystusowy prowadzi  Papież Benedykt  XVI, kiedy Prymasem Polski jest Ksiądz Arcybiskup Józef  Kowalczyk, a Biskupem Kościoła  Gdańskiego- Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

-   po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, 10 kwietnia 2010r. w której, lecąc na uroczystości związane z obchodami rocznicy Tragedii Katyńskiej zginął Prezydent Lech Kaczyński, jak również ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski oraz 94 inne osoby elity politycznej Polski, obowiązki prezydenta czasowo pełni Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski

-   kiedy 6 VI został wyniesiony na ołtarze błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko

-   Prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi- jest p. Mec. Władysław Gołąb

- Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych- p. Piotr Grocholski

-  gdy Przełożoną  Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża jest s. Anna Maria Sikorska

-  Kierownikiem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie- Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach jest s. Ida Burzyk

Patronem budowy i nowo powstającego budynku jest św. Ojciec Pio, kamień węgielny został przywieziony z San Giovanni Rotondo. Złożony w fundament przez Julkę Biernacką  i Basię Gogowską oraz p. Stanisława Świderskiego Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce.

            Akt ten ,,na wieczną pamiątkę” – podpisujemy:

 

 

„ TO WIELKIE ŚWIĘTO”

 

Przede wszystkim dziękujemy Bogu, bo po „ludzku” tego by się nie dało zrobić: za to Bogu jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy Matce Generalnej  za s. Idę, bo bez s. Idy to się  w ogóle już nie udałoby  nic zrobić.Dziękujemy Matce Czackiej. Matka Czacka jest naszą inspiracją, jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Myślę, że w duecie z Ojcem Pio nasz dom wyrośnie szybciej niż myślimy i będzie najlepszy. A najbardziej… Najbardziej dziękujemy naszym dzieciom. Bez nich nie byłoby naszej siły. Nie byłoby naszych pokąsanych stóp, kiedy zbierałyśmy konwalie dla p. Zofii Morawskiej aby uprosić Ją o dar Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Dziękujemy Panie Prezesie, że Pan nie powiedział „nie”- wtedy kiedy przyszłyśmy prosić. Dziękujemy wszystkim, naszym władzom za pomoc  i mamy nadzieję. Że kiedy jeszcze przyjdziemy do Nich ze swoimi prośbami  i potrzebami – też nie powiedzą –„nie”. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, Darczyńcom, Przyjaciołom. Dziękujemy Wam- rodzice, bo w nas-siła i radość, że  tworzymy coraz większą i bardzo zgraną Sobieszewską Rodzinę.

 

                                                                                            Elżbieta Biernacka

                                                                                            19.06.2010 r., Sobieszewo

                                                                                            Z przemówienia na Uroczystości

                                                                                            Wmurowania Kamienia Węgielnego

Leave a Reply


 

TELEGRAM!!!

TELEGRAM !!!

Z wielką radością witamy po wakacjach wszystkie dzieci - naszych kochanych Studentów i ich Rodziców!

Nowy Rok Szkolny 2016/2017 już rozpoczęty!

1 września 2016 odbyły się pierwsze zajęcia

we Wczesnej Interwencji i Przedszkolu.

Zapraszamy na wspólne, uroczyste rozpoczęcie nowego roku

do Domu Św. Ojca Pio, które odbędzie się:

10 września (sobota) o godz. 11.00

Po spotkaniu możliwość zabawy w naszym ogrodzie i na placu zabaw.

Czekamy na Was i życzymy dobrego, owocnego, błogosławionego

Nowego Roku Szkolnego!

s. Ida Burzyk z Zespołem Terapeutów, Nauczycieli i Pracowników

Wczesnej Interwencji i Przedszkola.

18.06.2016 r. OTWARCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W SOBIESZEWIE

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)

W tym szczególnym roku Miłosierdzia doświadczyliśmy dużej Łaski Serca Jezusowego, poprzez którego działanie udało się zakończenie budowy nowego przedszkola w Sobieszewie. Stało się to też możliwe za sprawą ofiarności, zrozumienia potrzeb niewidomych dzieci, życzliwość i hojności szlachetnych serc naszych Sponsorów, dzięki którym możliwye było powstanie tego dzieła przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie.

Jeszcze rok temu, plan ten wydawał się niemożliwym do zrealizowania. Dzięki wsparciu naszych Patronów: Matki Czackiej i Ojca Pio - w co mocno wierzymy znów niemożliwe stało się możliwym.

I tak w nie cały rok powstał nowy budynek przedszkola, będący bratem bliźniaczym Wczesnej Interwencji, wkomponowanym bardzo dobrze w nasz piękny, kwitnący ogród i plac zabaw oraz wyposażony w odpowiednie sprzęty użytkowe, jak również potrzebne w prowadzeniu terapii.

Ale przede wszystkim nowy dom jest miejscem szczególnym bo tak bardzo potrzebnym naszym małym, niewidomym dzieciom na określonym etapie ich rozwoju i potrzeb edukacyjnych. Umożliwia on bowiem kontynuację rehabilitacji oraz stwarza możliwość dalszej edukacji dzieci i wspomagania ich rozwoju, przy równoległej opiece terapeutycznej w wielu specjalnościach (rehabilitacja widzenia, orientacja przestrzenna, zajęcia z rytmiki, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia oraz zajęcia z tyflopedagogiem i konsultacje z psychologiem). Przedszkole działało już wcześniej w pomieszczeniach Wczesnej Interwencji, ale okazało się że zbyt małe sale ograniczały ilość dzieci mogących uczęszczać do przedszkola. Nowy budynek nie tylko stworzy dzieciom lepsze warunki, do zabawy, nauki i terapii, ale z nowych pomieszczeń będzie mogła teraz korzystać znacznie większa ilość przedszkolaków.

Oficjalnie otwarcie nowego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie odbyło się 18 czerwca we Wczesnej Interwencji w wypełnionej po brzegi sali Matki Czackiej. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości i przyjaciół, a przede wszystkim dzieci z rodzinami. W szczególny sposób cieszyliśmy się z obecności naszych sponsorów, dzięki którym wsparciu było powstawanie tego dzieła służącego małym dzieciom niewidomym.

Swoją obecnością zaszczycił nas p. Piotr Kowalczuk - Wiceprezydent Gdańska ds. edukacji, który przed rozpoczęciem Mszy św. skierował słowa do zgromadzonych oraz wspólnie z naszą solistką Karolinką odśpiewał piosenkę o Sobieszewie. Podzielił się również swoim osobistym świadectwem doświadczania w swoim życiu pomocy o. Pio.

Głównym Sponsorem budowy naszego przedszkola było Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Pełnymi wdzięczności sercami powitaliśmy Zarząd PTR tj. Prezesa p. Monikę Woźniak - Makarską, Wiceprezesa p. Tomasza Czałbowskiego i Wiceprezesa p. Jacka Kugacza. W imieniu PTR przemówiła Prezes p. Monika Woźniak - Makarska podkreślając swoją wielką radość z powstałego dzieła.

W tym szczególnym dniu była z nami p. Halina Lewkowska - Wiceprezes Fundacji ENERGA, która wspierała budowę nowego budynku przedszkola. Towarzyszy nam Ona i pomaga też w codziennych problemach, za co jesteśmy Jej ogromnie wdzięczni.

Swoją obecnością zaszczycił nas p. Dariusz Majorek- dyrektor oddziału PEFRON w Gdańsku oraz zaprzyjaźniona z nami p. Urszula Podgórniak były wieloletni doradca Prezydenta ds. niepełnosprawnych.

Serdecznie powitaliśmy i podziękowaliśmy p. Katarzynie Wojciechowskiej, która także uczestniczyła w powstaniu tego dzieła.

Na ręce przybyłego na uroczystość inżyniera p. Jacka Lewandowskiego gorącymi sercami podziękowaliśmy tym, którzy bezpośrednio uczestniczyli w budowie przedszkola tj. kierownikowi ekipy budowlanej p. Markowi Termanowi, p. Konstantemu Lemańskiemu projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - p. Wiesławowi Wróblowi.

Z radością powitaliśmy naszych gości z Lasek ciesząc się, że ten dzień wspólnego świętowania powstania nowego dzieła spędzimy razem w Sobieszewie. Była z nami Matka Generalna s. Radosława, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach p. Paweł Kacprzyk, Wiceprezes p. Józef Placha, p. Elżbieta Szczepkowska - dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach oraz p. Piotr Płóciennik - dyrektor administracyjny w Laskach. Cieszyliśmy się bardzo, że przybyło do nas tak wielu gości z Lasek i że możemy tego dnia wspólnie świętować. Ze szczególnym wzruszeniem i wdzięcznością za obecność, przywitaliśmy byłego wieloletniego Prezesa TOnO p. Władysława Gołąba wraz z małżonką oraz byłego wieloletniego dyrektora OSW w Laskach p. Piotra Grocholskiego, którzy wspierali powstawanie placówki w Sobieszewie.

Na naszym świętowaniu obecne był nasze Siostry ze wspólnoty Sobieszewskiej, a także Siostry z Lasek i Indii.

Uroczystość składała się z III części. Pierwszą część stanowiła dziękczynna Msza św. koncelebrowana przez naszego kapelana o. Eugeniusza Pokrywkę oraz Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie ks. Stanisława Kowalskiego.

Podczas tej wspólnej modlitwy z wdzięcznością dziękowaliśmy za ten cały, owocny rok pracy i działań Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie, w którym doświadczyliśmy tylu Łask i dobra poprzez wstawiennictwo naszych Patronów, św. o. Pio i Matki Czackiej, zaangażowanie i pracę zespołu terapeutów, nauczycieli i pracowników w codziennym działaniu Wczesnej Interwencji i Przedszkola oraz współdziałania i pomocy przyjaciół i sponsorów w tworzącym się nowym dziele dla niewidomych dzieci. Bardzo radosnym i wzruszającym momentem było zaśpiewanie przez Karolinkę pieśni “Boża Radość” jako dziękczynnej formę Mszy Świętej, wraz z pokazywaniem odpowiednich gestów przez Oliwkę i Krzysia. Wielbiliśmy więc Pana na wszelkie sposoby dziękując za wszystkie otrzymane Łaski, a także za Dar naszego spotkania w tym dniu.

W II części nastąpiły podziękowania, gratulacje, przemówienia gości, rodziców naszych dzieci oraz kameralny koncert przedszkolaków. Piękną oprawę muzyczną zarówno Mszy Świętej jak i II części spotkania oraz występy dzieci przygotowała nasza muzykoterapeutka p. Elżbieta Górna, która do muzycznej współpracy zaprosiła swoje dawne uczennice: p. Elizę Praską - Nowakowską, absolwentkę Lasek oraz p. Anetę Czaplińską.

Piosenka “Alleluja! Radość i Miłość nam w sercach gra!” zakończyła II część spotkania, po której goście przeszli do przedszkola, gdzie czekało wiele dalszych niespodzianek i atrakcji.

Każda sala zapraszała do różnych działań zarówno dzieci, jak i dorosłych. I tak w pierwszym gabinecie mieściło się “Bezpieczne skrzyżowanie” gdzie p. Agata Hołubowicz terapeuta widzenia i nauczyciel orientacji przestrzennej utrwalała w formie zabawy zasady przechodzenia przez ulicę. W “Sali artystycznej” tyflopedagog p. Sylwia Marczuk - Socha i p. Jolanta Kozłowska - nauczyciel przedszkola zapraszali do tworzenia prac artystycznych, natomiast w “Sali wesołych zabaw” rehabilitanci ruchu p. Katarzyna Skibicka i p. Jakub Kuźmiński zaproponowali dzieciom i rodzicom różne formy zabaw ruchowych.

Tego dnia dopisała nam zarówno pogoda jak i humory, nie byliśmy też głodni korzystając z poczęstunku w bufecie przedszkolnym, gdzie m.in. na deser przedszkolaki serwowały samodzielnie przygotowane “Szaszłyki owocowe” pod okiem naszego psychologa p. Agnieszki Rusin i p. Magdy Grabiańskiej nauczycielki przedszkola.

Część dzieci z rodzinami spędzała dalszy czas na placu zabaw i w ogrodzie.

Ten piękny, słoneczny, pełen niezwykłych spotkań i przeżyć dzień, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie. Na zawsze też pozostanie w naszych sercach ogromna wdzięczność dla naszych przyjaciół, sponsorów, wykonawców, którzy przyczynili się do powstania nowego przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie.

A przede wszystkim dziękujemy naszym Patronom i Twórcom Małych Lasek w Sobieszewie: św. Ojcu Pio i Matce Czackiej, która znając wagę prawidłowego wychowania i rehabilitacji dzieci niewidomych tak mówiła o wychowaniu przedszkolnym:

“… Wychowanie na tym etapie jest niezbędną podbudową pod wykształcenie ogólne i zawodowe, jest podwaliną prawidłowej postawy życiowej człowieka”.

Przy pożegnaniu, wyjeżdżając już z Sobieszewa ktoś powiedział:

“Dziś Matka Czacka się cieszy”.

Jej szczególną obecność odczuwaliśmy przez cały czas, podczas tego naszego niezwykłego Spotkania, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

s. Ida Burzyk

Archiwa

 

wrzesień 2016
P W Ś C P S N
« czerwca    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930