najważniejsze WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

* „Przez Krzyż do Nieba – Matka mówiła

   Matka Niewidomych

   Miłość i Prawda są Fundamentem

   O resztę Bóg się stara!”

 

„Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego w fundament nowego domu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego   w Sobieszewie”

 

     Dzień 19 czerwca 2010 roku był w Sobieszewie dniem szczególnej radości i wdzięczności.

     Uroczystość wmurowania „Kamienia Węgielnego” w fundament powstającego budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych, zgromadziła tego dnia dzieci i ich rodziców, przyjaciół oraz przybyłych gości, których obecnością byliśmy bardzo ucieszeni         i zaszczyceni. Wśród gości należy wymienić: p. Ewę Kamińską – wiceprezydent Gdańska,          p. Alicję Gontarz - pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych – reprezentującą p. Ewę Łowkiel – wiceprezydent Gdyni, p. Krystynę Dominiczak – dyrektora Departamentu Polityki Społecznej, p. Marię Podgórniak – pełnomocnika prezydenta miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych, p. Stanisława Świderskiego z żoną-Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, p. Kazimierza Lemańczyk- Prezesa Spółdzielni Niewidomych , p. Zbigniewa Felendzera z żoną- przedstawiciela Lions Club, p. Halinę Lewkowską – wiceprezesa Fundacji Energa, Ks. Proboszcza – Rafała Zientarę, Ks. Stanisława Ładę-duszpasterza niepełnosprawnych, p. Stanisława Brylewskiego – generalnego wykonawcę, p. Fabiana Splitta – kierownika robót budowlanych, p. Marka Termana – kierownika robót instalacyjnych, p. Władysława Sidorko – przewodniczącego Rady wyspy Sobieszewskiej oraz z Lasek: Matkę Annę Marię, Prezesa Władysława Gołąba    z żoną, Dyrektora Piotra Grocholskiego, Dyrektora Adama Kubickiego i  O. Eugeniusza Pokrywkę.

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Ośrodka o godz. 11.30, koncelebrowaną przez czterech kapłanów: Ks. Kapelana  Jarosława Dittmera,  Ks. Proboszcza  Rafała Zientarę, O. Eugeniusza Pokrywkę i Ks. Stanisława Ładę.

     Ks. Kapelan nawiązując w swojej Homilii do przypowieści biblijnej o fundamencie,          w piękny sposób podkreślił ważność i rolę fundamentów w budowaniu, stwierdzając że te najważniejsze fundamenty tworzą ludzie: ich zaangażowanie, miłość i oddanie w służbie drugiemu człowiekowi. O takie fundamenty staramy się w Sobieszewie na co dzień, a nasze dzieci i ich rodziny są prawdziwym Kamieniem Węgielnym.

     Po Mszy Świętej przeszliśmy na plac budowy, gdzie w fundamenty nowo powstającego domu Wczesnej Interwencji – został wmurowany Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny. Kamień został przywieziony z San Giovanni Rotondo, gdzie żył O. Pio – Patron budowy i nowego domu.

     Po odczytaniu przez p. dyr. P. Grocholskiego Aktu Erekcyjnego, p. Świderski wraz z Julką Biernacką i Basią Gogowską wśród serdecznych oklasków zgromadzonych na placu budowy dokonali uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Nie przypadkowo uczyniły to dzieci, bowiem to dzięki nim powstała idea nowego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych na Pomorzu. To nasze niewidome dzieci i ich rodziny były impulsem      i konkretną siłą do zorganizowania nowej Filii Ośrodka Laskowego w Sobieszewie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali budynku rehabilitacyjnego św. Łucji.

     Wielu wzruszeń dostarczyły nam nasze dzieci, które za dar budowy Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, śpiewem i graniem na instrumentach wyraziły swoją wdzięczność wszystkim Darczyńcom i przybyłym Przyjaciołom. Na co dzień muzyka w Sobieszewie pełni istotną, terapeutyczną rolę. W czasie naszych Spotkań Integracyjnych i uroczystości jest ich ważnym elementem.

     Wiele wspomnień, podziękowań i ciepłych, wzruszających słów, przybliżyło historię powstawania nowego Dzieła Matki Czackiej w Sobieszewie. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – p. Władysław Gołąb. Podziękował On Darczyńcom i Sponsorom, i tym którzy przyczynili się do rozpoczęcia budowy. A są to m .in. : Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce,  Fundacja Orange,  Fundacja Energa,  PZU, Lion Club , ks. Marian Dwornicki .

Następnie głos kolejno zabrali: Matka Anna Maria, p. dyr. P. Grocholski, p. Ewa Kamińska, p. Alicja Gontarz, p. Stanisław Świderski, p. Zbigniew Felendzer. Dopełnieniem przemówień były występy muzyczne. 

Część rodziców wraz ze swoimi pociechami wystąpiła w Zespole wokalno- instrumentalnym „Kukułki”. 4 letnia Adusia Albecka zaśpiewała grając równocześnie na bębenku piosenkę pt. ”Nowy dom”, a następnie piosenkę, której śpiew podjęła wypełniona po brzegi sala: „Pojadę do Sobieszewa, będzie mi wesoło”. Pięknie zaprezentował się Piotruś Litwiński – grając na akordeonie, oraz jego siostra Basia, która wspólnie z p. Elżbietą (skrzypce) i zespołem perkusyjnym dzieci i rodziców, wykonała na pianinie Krakowiaka. W części artystycznej gościnnie udział też wzięli młodzi śpiewacy, byli uczniowie p. Elżbiety Górnej: Aneta Czaplińska oraz Dominik Strzelec. Momentem szczególnej refleksji  dla wszystkich była „Pieśń o Matce Czackiej”. Ostatnia piosenka w wykonaniu Adusi: „Alleluja” (śpiew + keyboard) w sposób szczególny oddała nastrój wszystkich obecnych na sali.

„Chcemy, aby ten nasz dom (i to obiecujemy dziś Matce Czackiej), był budowany na fundamencie Miłości i Prawdy, bo tak Matka mówiła”- powiedziała w swoim krótkim przemówieniu s. Ida, przytaczając tekst „Pieśni o Matce Czackiej”. Pod tymi słowami wszyscy się podpisujemy ufając, że w nowych, lepszych warunkach będziemy mogli jeszcze bardziej wspomagać nasze dzieci i ich rodziny, niosąc również wielospecjalistyczną pomoc niewidomym na różnych etapach ich życia. Siostra Ida Burzyk kierowniczka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie włożyła wiele wysiłku i serca w pilotowanie nowo powstającej placówki. Otrzymany bukiet kwiatów od rodziców i dzieci symbolicznie przekazała w ręce Matki Anny Marii z prośbą o złożenie go na grobie Matki Elżbiety Czackiej w Laskach. Ze wzruszeniem i radością s. Ida przyjęła rzeźbę anioła wykonanego  niewidomego absolwenta Lasek  do nowego budynku, którą przekazał Dyrektora  P. Grocholski.

     Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Dzieciom, ich Rodzinom za to, że są „Kamieniem Węgielnym” tego Dzieła w Sobieszewie. Dziękujemy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom (wielu z Nich nie zostało wymienionych na uroczystości, ale ich Dar                   i zaangażowanie są istotnym materiałem w budowaniu Dzieła dla Niewidomych m. in. charytatywne koncerty w Anglii na rzecz nowego domu w Sobieszewie- w wykonaniu Elżbiety Górnej, Czesława Kurka, Stanisława Badeńskiego, oraz dary pieniężne osób prywatnych z kraju i zagranicy).

     Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, za nasze wspólne świętowanie i wspólną radość z powstającego Nowego Domu Rehabilitacji Niewidomych w Sobieszewie, który będzie trwałym śladem i prawdziwym uczczeniem przypadającej w tym roku 100 – letniej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

     Wspólnym obiadem zakończyła się I część uroczystości, a po pożegnaniu gości spotkaliśmy się znów na dużej sali św. Łucji, gdzie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010. S. Ida opowiedziała o mijającym kolejnym już 3 roku działalności Wczesnej Interwencji w Sobieszewie, który był bardzo owocny, nie tylko w przygotowaniach budowy nowego domu, ale również ze względu na bardzo dynamiczną i wielospecjalistyczną działalność Zespołu Terapeutów w Sobieszewie. Przybliżyła również program planowanej pielgrzymki do San Giovanni Rotondo naszych dzieci, rodziców i terapeutów. Wyjazd ten będzie wyrazem naszej wdzięczności Ojcu Pio za wyproszone Łaski dla Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie, jak również prośbą o dalsze wspieranie tego Dzieła.

     Pieśniami o O. Pio zakończyliśmy to spotkanie, które już w formie zabawy na świeżym powietrzu – było jeszcze długo kontynuowane. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci były Panie – szczudlarki, zapraszające dzieci do zabawy. Śmiechu i radości było co niemiara.

     Tego dnia rozstawaliśmy się z żalem, ale równocześnie z nadzieją i radością spotkania już w nowym roku szkolnym.

Dopełnieniem sprawozdań z uroczystości są zdjęcia w naszej galerii do której zapraszamy (pt.”Kamień Węgielny, Akt Erekcyjny” i „ Zakończenie roku szkolnego 2009/2010” -www.niewidome-dzieci.webd.pl ).

                 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie

s. Ida Burzyk – kierownik placówki, Elżbieta Górna- muzykoterapeuta, Agata Hołubowicz-terapeuta widzenia i nauczyciel orientacji, Sylwia Marczuk- tyflopedagog,

Katarzyna Litwińska- tyflopedagog, Katarzyna Skibicka- rehabilitant ruchu,

Jakub Kuźmiński- rehabilitant ruchu, Agnieszka Knap- psycholog

 

* Fragment z tekstu „Pieśń o Matce Czackiej”

    Słowa i muzyka Elżbieta Górna

 

TEKST AKTU EREKCYJNEGO

Przez Krzyż- do Nieba!

            Wypełniając nakaz służby niewidomym na ciele i niewidomym na duszy  pozostawiony przez Matkę Założycielkę, Sługę Bożą Elżbietę Różę Czacką, stojąc wobec wyzwań pracy pedagogicznej Trzeciego Tysiąclecia, władze Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi postanawiają wznieść nowy budynek dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie - Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

            Ufając w Boże Miłosierdzie, wspierani pomocą Przyjaciół Dzieła, a nadzieję swą złożywszy Jego Opatrzności, budowę tegoż – wedle projektu mgr inż. arch. Barbary  Lemańskiej Kampa- rozpoczynamy.

            Pełni radości i ufności w nowo powstające Dzieło Niewidomych w Sobieszewie, pracownicy ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, rodzice i dzieci niewidome, zaszczyceni obecnością władz Dzieła Lasek, po uroczystej Mszy św. w kaplicy Ośrodka.

Akt ten podpisujemy i pozostawiamy tutaj,

jako  świadectwo  naszej  zapobiegliwości i pracy,  wierząc że  dom  ten będzie  miejscem  radosnego wzrastania dla wielu pokoleń niewidomych:

-  dzieje się to w Sobieszewie, Roku Pańskiego 2010, dnia 19 czerwca, gdy Kościół Chrystusowy prowadzi  Papież Benedykt  XVI, kiedy Prymasem Polski jest Ksiądz Arcybiskup Józef  Kowalczyk, a Biskupem Kościoła  Gdańskiego- Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

-   po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, 10 kwietnia 2010r. w której, lecąc na uroczystości związane z obchodami rocznicy Tragedii Katyńskiej zginął Prezydent Lech Kaczyński, jak również ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski oraz 94 inne osoby elity politycznej Polski, obowiązki prezydenta czasowo pełni Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski

-   kiedy 6 VI został wyniesiony na ołtarze błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko

-   Prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi- jest p. Mec. Władysław Gołąb

- Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych- p. Piotr Grocholski

-  gdy Przełożoną  Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża jest s. Anna Maria Sikorska

-  Kierownikiem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie- Filii Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach jest s. Ida Burzyk

Patronem budowy i nowo powstającego budynku jest św. Ojciec Pio, kamień węgielny został przywieziony z San Giovanni Rotondo. Złożony w fundament przez Julkę Biernacką  i Basię Gogowską oraz p. Stanisława Świderskiego Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce.

            Akt ten ,,na wieczną pamiątkę” – podpisujemy:

 

 

„ TO WIELKIE ŚWIĘTO”

 

Przede wszystkim dziękujemy Bogu, bo po „ludzku” tego by się nie dało zrobić: za to Bogu jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy Matce Generalnej  za s. Idę, bo bez s. Idy to się  w ogóle już nie udałoby  nic zrobić.Dziękujemy Matce Czackiej. Matka Czacka jest naszą inspiracją, jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Myślę, że w duecie z Ojcem Pio nasz dom wyrośnie szybciej niż myślimy i będzie najlepszy. A najbardziej… Najbardziej dziękujemy naszym dzieciom. Bez nich nie byłoby naszej siły. Nie byłoby naszych pokąsanych stóp, kiedy zbierałyśmy konwalie dla p. Zofii Morawskiej aby uprosić Ją o dar Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Dziękujemy Panie Prezesie, że Pan nie powiedział „nie”- wtedy kiedy przyszłyśmy prosić. Dziękujemy wszystkim, naszym władzom za pomoc  i mamy nadzieję. Że kiedy jeszcze przyjdziemy do Nich ze swoimi prośbami  i potrzebami – też nie powiedzą –„nie”. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, Darczyńcom, Przyjaciołom. Dziękujemy Wam- rodzice, bo w nas-siła i radość, że  tworzymy coraz większą i bardzo zgraną Sobieszewską Rodzinę.

 

                                                                                            Elżbieta Biernacka

                                                                                            19.06.2010 r., Sobieszewo

                                                                                            Z przemówienia na Uroczystości

                                                                                            Wmurowania Kamienia Węgielnego

Leave a Reply


 

“KIEDY JEDEN DRUGIEMU DAJE MIŁOŚĆ

KIEDY POMAGA W CIERPIENIU NIESZCZĘŚLIWYM

KIEDY SERCA SĄ SZCZĘŚLIWE I NAPEŁNIONE DOBREM

ZSTĘPUJE Z NIEBA SAM BÓG

I PRZYNOSI ŚWIATŁO …

WTEDY JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA ..”

(Z FILIPIŃSKIEJ PIEŚNI LUD.)


Z okazji zbliżających się świąt Bożego Noarodzenia, wszystkim Dzieciom i Ich Rodzinom

składamy życzenia dobrego, świątecznego czasu i obfitości Łask Nowonarodzonego Jezusa.

Niech narodzi się w naszych sercach prawdziwa Wiara, która umocni naszą Miłość,

a Miłość niech ożywi Nadzieję.

W oczekiwaniu na pierwszą Gwiazdkę łączymy się również ze wszystkimi

naszymi Przyjaciółmi i Darczyńcami.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich na nasze już tradycyjne, coroczne

KOLĘDOWANIE w DOMU św. OJCA PIO, które odbędzie się

17 STYCZNIA (SOBOTA) o godz. 16.00

w sali Matki Czackiej OŚRODKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU W SOBIESZEWIE

Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, również naszych “Absolwentów Wczesnej”, będzie to ogromna radość znów się spotkać, by wspólnie kolędować przy żłóbku nowonarodzonego Jezusa.

Zaproście swoje Rodziny i Przyjaciół.

Mile widziane stroje jasełkowe, instrumenty muzyczne, otwarte głosy i serca. Niewykluczone też,                 że w drodze powrotnej Sobieszewo w nowem roku odwiedzi jeszcze  Św. Mikołaj.

Szczęśliwego i Błogosławionego Nowego Roku!

życzy s. Ida z Zespołem Terapeutów i Pracownikami Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie

Uwaga:

Ferie Świąteczne trwają: od 22.12.2014 r. - 06.01.2015 r.

Do zobaczenia w Nowym Roku!!

Nowy Rok Szkolny 2014/2015

Nowy Rok Szkolny 2014/2015 w Sobieszewie we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju i w Przedszkolu - już rozpoczęty!

“Bo dla nas nieważna jest pogoda, bo w Sobieszewie jest zawsze piękny dzień!

Czy Słońce świeci czy deszcz pada, każdy z nas na twarzy uśmiech ma! O’le!”

Dnia 06.09.2014 roku w Sali Matki Czackiej Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Sobieszewie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz zakończenie pierwszego w tym roku Turnusu Rehabilitacyjnego, który odbywał się w dniach: od 01 - 06.09.2014 r.

Nasze Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, celebrowaną przez zastępującego o. Eugeniusza - również Dominikanina: o. Pawła Biszewskiego.

Po Mszy Świętej z radością świętowaliśmy nasze Spotkanie w śpiewie, graniu na instrumentach (dzieci wykonały piosenki o Sobieszewie, p. Ela Górna - “Pieśń o Matce Czackiej”, we wspólnej zabawie a także w ciepłych słowach powitań, informacji i miłej niespodzianki, którą sprawili nam swoją obecnością nasi Przyjaciele: Pani Halina Lewkowska reprezentująca Fundaję ENERGA oraz Pan Profesor dr hab. n. med. pediatra i znany neonatolog ze Szczecina Jacek Rudnicki wraz z Małżonką. Na ten nowy etap działań Pani Halina jak zwykle dodała nam energii tak potrzebnej w tym obecnie niełatwym również dla funkcjonowania naszego Ośrodka czasie.

Pan Profesor wzmocnił naszego Ducha nie tylko słowami, ale także swoimi pięknymi autorskimi piosenkami i śpiewem.

S. Ida wszystkich witała bardzo serdecznie, a składając życzenia na nowy rok szkolny życzyła sił, wytrwałości i owoców rehabilitacji oraz radości współtworzenia i dobrej współpracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie ważnym jest też współtworzenie i wspólna odpowiedzialność za to Dzieło w służbie małego dziecka niewidomego. Dbajmy więc zarówno o dobra materialne jak i duchowe oraz starajmy się wspomagać działania Ośrodkowe Domu Świętego Ojca Pio - każdego według swoich możliwości.

Bardzo ważna jest też każda pomoc, dar pieniężny, współpraca i pomoc w wyposażeniu domu, gabinetów jak również w nawiązywaniu nowych kontaktów, pozyskiwania Sponsorów i Ludzi dobrej woli rozumiejących wagę w wartość naszych działań terapeutycznych w Sobieszewie wspomagających rozwój niewidomych dzieci.

Zapraszamy do galerii z rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszystkim Dzieciom życzymy udanego, zdrowego, radosnego, pełnego dobrych wrażeń i przeżyć oraz owocnego Roku Szkolnego w Sobieszewie!

ZESPÓŁ, PRACOWNICY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA W SOBIESZEWIE.

INFORMACJE:

Zajęcia w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywają się w godz.: 8.00 - 14.00 (oraz w godzinach późniejszych według planu).

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje p. Teresa Kirszban (portiernia) w godz. od 9.00 - 14.00 TEL. (58) 323 94 22; 532 625 223

W WYPADKU ZAISTNIENIA TRUDNOŚCI DOJAZDU LUB NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA WYZNACZONYCH ZAJĘCIACH PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE POWIADOMIENIE, ABY Z TERAPII W TYM CZASIE MOGŁO SKORZYSTAĆ INNE DZIECKO.

Warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji zajęć wymagane jest dostarczenie dokumentacji medycznej dziecka oraz Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i Orzeczenia o niepełnosprawności.

W Ośrodku jest możliwość zamówienia posiłków (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Prosimy również rodziców o informacje dodatkowe na temat dziecka dotyczące np. formy jego obecnego leczenia, godzin snu, pobierania leku, karmienia itp.

Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w godz. od 9.00 - 14.00.

Dzieci odwożone są samochodem ośrodkowym.

Prosimy o przestrzeganie Regulaminu Domu św. Ojca Pio oraz Regulaminu korzystania z zajęć terapeutycznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA OŚRODKA, PRZEBIEGU ZAJĘĆ, PRZEBIEGU I POSTĘPÓW TERAPII, WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, OPINII ORAZ W INNYCH, PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE W BIURZE OŚRODKA Z KIEROWNIKIEM WCZESNEGO WSPOMAGANIA I DYREKTOREM PRZEDSZKOLA : s. IDĄ BURZYK

TEL. 501 090 750

e -mail: s. ida@laski.edu.pl

Archiwa

 

luty 2015
P W Ś C P S N
« grudnia    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728