Kontakt

Ośrodek Wczesnego Wspomagania

Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Sobieszewie

ul.Przegalińska 29

80-680 Gdańsk Sobieszewo

telefony :     58 323 94 22      501 090 750
e-mail:         sobieszewo@niewidome-dzieci.webd.pl

Konto:

mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Warszawa
ul.Królewska 14
00-950 Warszawa

subkonto Wczesna Interwencja Sobieszewo :
72 1140 1010 0000 4399 5800 1003

Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie

ul. Przegalińska 29

80-680 Gdańsk

tel.      58 323 94 22      501 090 750

konto:

mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Warszawa
ul.Królewska 14
00-950 Warszawa

subkonto Przedszkole Sobieszewo :
72 1140 1010 0000 4399 5800 1003

Skip to content