Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

08.05.2022 ZMARŁ O. EUGENIUSZ POKRYWKA OP

8 V – W niedziele Dobrego Pasterza odszedł do Domu Ojca nasz drogi kapelan domu w Sobieszewie śp. o. Eugeniusz Pokrywka OP.

Urodził się 22 marca 1945 roku w Majdanie Sieniawskim w rodzinie Wojciecha i Zofii z domu Działo. Był absolwentem naszego ośrodka dla niewidomych w Laskach.

Do Zakonu wstąpił w 1967 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 1974 roku. Pracował w klasztorach w Warszawie, Prudniku, Jarosławiu. Był przeorem klasztorów w Borku Starym i Lublinie. Był przez wiele lat wychowawcą w internacie chłopców, a w roku 2000 został członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Posługiwał duszpastersko w laskowskiej kaplicy MB Anielskiej. Od roku 2011 aż do śmierci był kapelanem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Gdańsku-Sobieszewie.

Miał 77 lat, 48. lat kapłaństwa. Zmarł w klasztorze gdańskich dominikanów. Odszedł do Pana po długiej chorobie, którą znosił z wiarą i męstwem. Przyjaciel i wychowawca osób niewidomych, serdeczny, życzliwy, otwarty. Zawsze gotowy do posługi – dziękujemy za to dobro, które było naszym udziałem przez Jego pośrednictwo. Ojcze będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ALLELUJA! PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI!

„Niech Jezus Zmartwychwstały wypełni swoje święte pragnienia względem Was,

obdarzy potrzebną mocą i ma na zawsze w posiadaniu Wasze Serca”

(św. Ojciec Pio)

Niech ten czas Świąt Wielkanocnych będzie dla nas wszystkich momentem

szczególnej bliskości ze Zmartwychwstałym Jezusem,

niosącym wiarę, nadzieję, miłość, nowe siły na każdy dzień…

i będzie umocnieniem w tym obecnym, niełatwym czasie.

Zdrowych, spokojnych, pięknych, pełnych wiary i ufności

Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Z radosnym ALLELUJA

S. Ida z dziećmi i pracownikami Domu Św. Ojca Pio

Z żalem żegnamy i z serca dziękujemy Przyjacielowi Sobieszewa, Kochanej Pani Profesor Jadwidze Kuczyńskiej-Kwapisz

Z żalem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.

Śp. Jadwiga była wielkim Przyjacielem Dzieła Lasek, od zawsze całym sercem oddana sprawie niewidomych i słabowidzących. Na początku swojej pracy zawodowej była wychowawczynią w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach.

Wspaniały Człowiek, Pedagog, Tyflopedagog, badaczka i nauczyciel akademicki. Prawdziwy mistrz i przewodnik… Nauczyciel Życia.

Współtworzyła Zakład Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej) i kierowała nim przez wiele lat. W latach 1996–2002 była Prorektorem ds. badań i współpracy zagranicznej w WSPS-APS. W latach 1999–2009 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Szkoły Specjalnej”. Od 2002 r. była związana również z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pełniła funkcję dziekańską oraz kierowała Katedrą Pedagogiki Specjalnej WNP UKSW.

Pani Profesor wypromowała 12 doktorów – jedenaście prac doktorskich dotyczy zagadnień tyflopedagogicznych. Była prekursorką prowadzenia studiów z zakresu nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych.

W ciągu 40 lat pracy naukowej wniosła bardzo znaczący wkład w rozwój tyflopedagogiki w Polsce i poza je granicami (prowadziła kursy z zakresu tyflopedagogiki m.in. na Ukrainie, w Rosji i na Litwie). Przygotowała do pracy i wypromowała wielu tyflopedagogów.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jadwigi odbędą się 29.03.2022 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne za dobro, które dzięki osobie Pani Profesor pozostało w Laskach i w naszych sercach. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym…