ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ALLELUJA! PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI!

„Niech Jezus Zmartwychwstały wypełni swoje święte pragnienia względem Was,

obdarzy potrzebną mocą i ma na zawsze w posiadaniu Wasze Serca”

(św. Ojciec Pio)

Niech ten czas Świąt Wielkanocnych będzie dla nas wszystkich momentem

szczególnej bliskości ze Zmartwychwstałym Jezusem,

niosącym wiarę, nadzieję, miłość, nowe siły na każdy dzień…

i będzie umocnieniem w tym obecnym, niełatwym czasie.

Zdrowych, spokojnych, pięknych, pełnych wiary i ufności

Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Z radosnym ALLELUJA

S. Ida z dziećmi i pracownikami Domu Św. Ojca Pio