Z żalem żegnamy i z serca dziękujemy Przyjacielowi Sobieszewa, Kochanej Pani Profesor Jadwidze Kuczyńskiej-Kwapisz

Z żalem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.

Śp. Jadwiga była wielkim Przyjacielem Dzieła Lasek, od zawsze całym sercem oddana sprawie niewidomych i słabowidzących. Na początku swojej pracy zawodowej była wychowawczynią w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach.

Wspaniały Człowiek, Pedagog, Tyflopedagog, badaczka i nauczyciel akademicki. Prawdziwy mistrz i przewodnik… Nauczyciel Życia.

Współtworzyła Zakład Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej) i kierowała nim przez wiele lat. W latach 1996–2002 była Prorektorem ds. badań i współpracy zagranicznej w WSPS-APS. W latach 1999–2009 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Szkoły Specjalnej”. Od 2002 r. była związana również z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pełniła funkcję dziekańską oraz kierowała Katedrą Pedagogiki Specjalnej WNP UKSW.

Pani Profesor wypromowała 12 doktorów – jedenaście prac doktorskich dotyczy zagadnień tyflopedagogicznych. Była prekursorką prowadzenia studiów z zakresu nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych.

W ciągu 40 lat pracy naukowej wniosła bardzo znaczący wkład w rozwój tyflopedagogiki w Polsce i poza je granicami (prowadziła kursy z zakresu tyflopedagogiki m.in. na Ukrainie, w Rosji i na Litwie). Przygotowała do pracy i wypromowała wielu tyflopedagogów.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jadwigi odbędą się 29.03.2022 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne za dobro, które dzięki osobie Pani Profesor pozostało w Laskach i w naszych sercach. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym…