31.01.2022 Zmarł P. Władysław Gołąb

31.01.2022 r. dotarła do nas smutna wiadomość…

Zmarł Władysław Gołąb – prezes senior Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Urodził się 12.04.1931r. w Sulejowie. W trakcie II wojny światowej wybuch miny doprowadził do utraty przez niego wzroku. W 1955 zdał egzamin adwokacki i uzyskał uprawnienia adwokata jako pierwsza osoba niewidoma w Polsce.

Od końca lat 50. współpracował z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. W 1973 wszedł do zarządu, a w 1975 wybrano go na prezesa tej instytucji, którym był do 2015 roku.

Strzegł testamentu bł. Matki Elżbiety Czackiej.

W ostatnich latach zmagał się z różnymi dolegliwościami. Pragnął doczekać beatyfikacji Matki Czackiej i kiedy w ostatnich dniach sierpnia 2021 roku znalazł się w szpitalu na skutek zawału serca, prosił lekarzy, aby „zdążyli wszystko zrobić na czas”, bo 12 września musi być na beatyfikacji… I był.

Dziękując za życie śp. Władysława – poświęcone sprawie osób niewidomych – módlmy się o radość życia wiecznego dla Niego… Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Wdzięczne dzieci, rodzice i pracownicy Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Przedszkola dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie