26.09.2021 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

Matko Czacka, Nasza Matko- przewodniczko w ciemności
Ty umacniaj swoje dzieci, byśmy wzrastali w miłości
Nasza Matko Niewidomych, dziś dzieci proszą Ciebie
O opiekę w Sobieszewie i pośrednictwo Twe w Niebie…

Refren piosenki: „Byśmy wzrastali w miłości”, tekst i muz. p. Elżbieta Górna-Przedmojska.

Słowa tej piosenki wprowadziły nas w radosny i dziękczynny charakter spotkania na wyspie Sobieszewskiej w Domu św. Ojca Pio.Tutaj dziękowali za dar beatyfikacji bł. Matki Elżbiety najmłodsi – Przedszkolaki wraz ze swoimi bliskimi, kadrą pedagogiczną, swoimi Dobroczyńcami oraz pracownikami Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego.

Tego też dnia nastąpiło w przedszkolu oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego i święto Patrona Domu – św. Ojca Pio.

Wszystkich zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola s. Ida FSK nawiązując do słów ks. Aleksandra Fedorowicza o bł. Matce Elżbiecie – Ona jedna widząca, a my wszyscy niewidomi…
Następnie Mali Artyści wyśpiewali i wyrecytowali z WIELKĄ RADOŚCIĄ i ogromnym zaangażowaniem swoje mniejsze     i większe kwestie budząc uznanie zgromadzonej widowni.

Słowa wdzięczności skierowano też do p. Tomasza – reprezentującego Polskie Towarzystwo Reasekuracji – które to od wielu lat hojnie wspiera działalność Domu św. Ojca Pio. Dziękujemy!

Mszy św. w intencji dziękczynnej przewodniczył ks. Maciej – proboszcz z parafii MB Saletyńskiej, a homilię wygłosił o. Eugeniusz dzieląc się ze zgromadzonymi własnym świadectwem: czym są Laski i co dały mu Laski jako wychowankowi…

Dalsze świętowanie kontynuowane było w poszczególnych pracowniach i gabinetach oraz kawiarence Domu św. Ojca Pio…

Jeszcze raz Bogu i wszystkim Ludziom Dobrej Woli DZIĘKUJEMY!

Poniżej GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI