12.09.2021 BEATYFIKACJA MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ

Błogosławiona Matko Elżbieto módl się za nami!

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński módl się za nami!