WIELKANOC 2021

TELEGRAM….

Kochani!

W okresie Wielkiego Postu i Wielkanocnym, jakże szczególnie wybrzmiewa

 nasze laskowe pozdrowienie: PRZEZ KRZYŻ – DO NIEBA!

Bo przecież przez Krzyż Jezus mówi nam, że nas kocha. On chce nam pomóc

w przyjmowaniu naszych krzyży i krzyżyków, rozmaitych cierpień i trudności.

Niech ten czas Wielkiej Nocy będzie dla nas wszystkich momentem

szczególnej bliskości ze Zmartwychwstałym Jezusem,

niosącym wiarę, nadzieję, miłość, nowe siły na każdy dzień…

I będzie umocnieniem w tym obecnym, niełatwym czasie.

Wszystkim naszym kochanym studentom – wychowankom,

przedszkolakom i ich rodzinom, przyjaciołom, sponsorom

i wszystkim związanym z Domem Św. Ojca Pio, życzymy:

Zdrowych, spokojnych, pięknych, pełnych wiary i ufności

świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Z radosnym ALLELUJA

S. Ida z pracownikami Domu Św. Ojca Pio