Boże Narodzenie 2017

 

„Anioł przepowiadający narodzenie naszego maleńkiego Zbawiciela

i Pana, zwiastuje, śpiewając i obwieszczając, radość, pokój i szczęśliwość

ludziom dobrej woli, aby nie było nikogo, kto nie wiedziałby, 

że aby przyjąć to Dziecię,

wystarczy być człowiekiem dobrej woli.”     (o. Pio)

Najlepsze życzenia

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018

składają wdzięczne za wszelkie dobro dzieci wraz z rodzinami          

oraz  pracownicy Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

i Przedszkola w Sobieszewie

s.Ida Burzyk