Krótka refleksja na zakończenie roku szkolnego (2015/2016)

Każdy dzień jest wyzwaniem. Każdy dzień jest przygodą …

Za chwilę wyjedziemy na wakacje właśnie na spotkanie z przygodą. Ale przecież doświadczenia jej przeżywamy codziennie – także w ciągu roku szkolnego, w czasie naszych różnorodnych spotkań, terapii, zajęć, ćwiczeń, zabaw i bogatych doświadczeń w Sobieszewie – Wczesnej Interwencji, w Domu św. Ojca Pio.

Każdy dzień jest Darem. I tego doświadczamy podczas naszych spotkań i zajęć Rehabilitacyjnych.

Jak zwykle i ten rok szkolny minął bardzo szybko, jak zwykle bardzo intensywny, pracowity zarówno dla dzieci i ich rodzin jak i terapeutów, pełen niespodzianek i doświadczeń zarówno tych dobrych, jak i może czasem też tych bardziej trudnych.

Tak … Nasz wspólny czas i działania w Sobieszewie są dla nas wszystkich i wyzwaniem i dużą przygodą. Często razem z rodzicami na przemian śmiejemy się i płaczemy.

Czasami bowiem nie dowierzamy kolejnemu krokowi do przodu, a czasem … nie doceniamy też dostatecznie momentów zatrzymania, refleksji …

Dziękujemy Wam wszystkim – naszym kochanym Dzieciom i ich Rodzicom, że możemy przeżywać to razem, że możemy Wam towarzyszyć w trudnościach, radościach, niespodziankach, ale i problemach szukając wspólnie najlepszych dróg ich rozwiązania.

Dziękujemy za Wasze zaufanie, współpracę, cierpliwość, wierność i wytrwałość. Dziękujemy za WASZĄ MIŁOŚĆ do dzieci, która jest nie tylko najlepszą dla nich terapią, ale dla nas terapeutów prawdziwym drogowskazem i umocnieniem w naszych działaniach.

Każdy z nas swoją specjalnością zawodową, ale również swoim oddaniem i zaangażowaniem pragnie objąć Wasze dziecko wspomagając je w wielu aspektach na etapie rozwoju, szczególnie tam, gdzie jest to bardzo potrzebne.

Cieszymy się dziś z wielu owoców naszej wspólnej pracy i postępów dzieci w rozwoju i funkcjonowaniu. Dziękujemy dzieciom naszym kochanym studentom za ich dzielność, pracowitość, za cudowną energię i miłość życia, które są dla nas wszystkich przykładem.

W tym roku szkolnym dzieci korzystały z następujących terapii:

terapii widzenia i orientacji przestrzennej, muzykoterapii, fizjoterapii, zajęć z tyflopedagogiem oraz psychologiem Ośrodka. Spotykaliśmy się też we Wczesnej Interwencji na wielu imprezach integracyjnych, wspólnym kolędowaniu, warsztatach, konsultacjach, modlitwie, zabawie i inn.

Ten rok był szczególny, ze względu na prowadzoną budowę nowego przedszkola. Stworzy ono naszym wychowankom doskonałe warunki i możliwości dalszej edukacji i terapii.

Staraliśmy się wspomagać naszą Siostrę Kierowniczkę s. Idę, która włożyła ogromnie dużo pracy, wysiłku i zaangażowania w powstanie i przygotowanie do funkcjonowania nowego budynku, choć głównymi Twórcami Tego dzieła są jak sama mówi nasi Patronowie: św. Ojciec Pio i Matka Czacka, o czym Siostra pisze w następnym artykule, opisującym uroczystość otwarcia nowego przedszkola.

Elżbieta Górna