18.06.2016 r. OTWARCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W SOBIESZEWIE

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)

W tym szczególnym roku Miłosierdzia doświadczyliśmy dużej Łaski Serca Jezusowego, poprzez którego działanie udało się zakończenie budowy nowego przedszkola w Sobieszewie. Stało się to też możliwe za sprawą ofiarności, zrozumienia potrzeb niewidomych dzieci, życzliwość i hojności szlachetnych serc naszych Sponsorów, dzięki którym możliwye było powstanie tego dzieła przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie.

Jeszcze rok temu, plan ten wydawał się niemożliwym do zrealizowania. Dzięki wsparciu naszych Patronów: Matki Czackiej i Ojca Pio – w co mocno wierzymy znów niemożliwe stało się możliwym.

I tak w nie cały rok powstał nowy budynek przedszkola, będący bratem bliźniaczym Wczesnej Interwencji, wkomponowanym bardzo dobrze w nasz piękny, kwitnący ogród i plac zabaw oraz wyposażony w odpowiednie sprzęty użytkowe, jak również potrzebne w prowadzeniu terapii.

Ale przede wszystkim nowy dom jest miejscem szczególnym bo tak bardzo potrzebnym naszym małym, niewidomym dzieciom na określonym etapie ich rozwoju i potrzeb edukacyjnych. Umożliwia on bowiem kontynuację rehabilitacji oraz stwarza możliwość dalszej edukacji dzieci i wspomagania ich rozwoju, przy równoległej opiece terapeutycznej w wielu specjalnościach (rehabilitacja widzenia, orientacja przestrzenna, zajęcia z rytmiki, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia oraz zajęcia z tyflopedagogiem i konsultacje z psychologiem). Przedszkole działało już wcześniej w pomieszczeniach Wczesnej Interwencji, ale okazało się że zbyt małe sale ograniczały ilość dzieci mogących uczęszczać do przedszkola. Nowy budynek nie tylko stworzy dzieciom lepsze warunki, do zabawy, nauki i terapii, ale z nowych pomieszczeń będzie mogła teraz korzystać znacznie większa ilość przedszkolaków.

Oficjalnie otwarcie nowego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie odbyło się 18 czerwca we Wczesnej Interwencji w wypełnionej po brzegi sali Matki Czackiej. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości i przyjaciół, a przede wszystkim dzieci z rodzinami. W szczególny sposób cieszyliśmy się z obecności naszych sponsorów, dzięki którym wsparciu było powstawanie tego dzieła służącego małym dzieciom niewidomym.

Swoją obecnością zaszczycił nas p. Piotr Kowalczuk – Wiceprezydent Gdańska ds. edukacji, który przed rozpoczęciem Mszy św. skierował słowa do zgromadzonych oraz wspólnie z naszą solistką Karolinką odśpiewał piosenkę o Sobieszewie. Podzielił się również swoim osobistym świadectwem doświadczania w swoim życiu pomocy o. Pio.

Głównym Sponsorem budowy naszego przedszkola było Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Pełnymi wdzięczności sercami powitaliśmy Zarząd PTR tj. Prezesa p. Monikę Woźniak – Makarską, Wiceprezesa p. Tomasza Czałbowskiego i Wiceprezesa p. Jacka Kugacza. W imieniu PTR przemówiła Prezes p. Monika Woźniak – Makarska podkreślając swoją wielką radość z powstałego dzieła.

W tym szczególnym dniu była z nami p. Halina Lewkowska – Wiceprezes Fundacji ENERGA, która wspierała budowę nowego budynku przedszkola. Towarzyszy nam Ona i pomaga też w codziennych problemach, za co jesteśmy Jej ogromnie wdzięczni.

Swoją obecnością zaszczycił nas p. Dariusz Majorek- dyrektor oddziału PEFRON w Gdańsku oraz zaprzyjaźniona z nami p. Urszula Podgórniak były wieloletni doradca Prezydenta ds. niepełnosprawnych.

Serdecznie powitaliśmy i podziękowaliśmy p. Katarzynie Wojciechowskiej, która także uczestniczyła w powstaniu tego dzieła.

Na ręce przybyłego na uroczystość inżyniera p. Jacka Lewandowskiego gorącymi sercami podziękowaliśmy tym, którzy bezpośrednio uczestniczyli w budowie przedszkola tj. kierownikowi ekipy budowlanej p. Markowi Termanowi, p. Konstantemu Lemańskiemu projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – p. Wiesławowi Wróblowi.

Z radością powitaliśmy naszych gości z Lasek ciesząc się, że ten dzień wspólnego świętowania powstania nowego dzieła spędzimy razem w Sobieszewie. Była z nami Matka Generalna s. Radosława, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach p. Paweł Kacprzyk, Wiceprezes p. Józef Placha, p. Elżbieta Szczepkowska – dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach oraz p. Piotr Płóciennik – dyrektor administracyjny w Laskach. Cieszyliśmy się bardzo, że przybyło do nas tak wielu gości z Lasek i że możemy tego dnia wspólnie świętować. Ze szczególnym wzruszeniem i wdzięcznością za obecność, przywitaliśmy byłego wieloletniego Prezesa TOnO p. Władysława Gołąba wraz z małżonką oraz byłego wieloletniego dyrektora OSW w Laskach p. Piotra Grocholskiego, którzy wspierali powstawanie placówki w Sobieszewie.

Na naszym świętowaniu obecne był nasze Siostry ze wspólnoty Sobieszewskiej, a także Siostry z Lasek i Indii.

Uroczystość składała się z III części. Pierwszą część stanowiła dziękczynna Msza św. koncelebrowana przez naszego kapelana o. Eugeniusza Pokrywkę oraz Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie ks. Stanisława Kowalskiego.

Podczas tej wspólnej modlitwy z wdzięcznością dziękowaliśmy za ten cały, owocny rok pracy i działań Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie, w którym doświadczyliśmy tylu Łask i dobra poprzez wstawiennictwo naszych Patronów, św. o. Pio i Matki Czackiej, zaangażowanie i pracę zespołu terapeutów, nauczycieli i pracowników w codziennym działaniu Wczesnej Interwencji i Przedszkola oraz współdziałania i pomocy przyjaciół i sponsorów w tworzącym się nowym dziele dla niewidomych dzieci. Bardzo radosnym i wzruszającym momentem było zaśpiewanie przez Karolinkę pieśni „Boża Radość” jako dziękczynnej formę Mszy Świętej, wraz z pokazywaniem odpowiednich gestów przez Oliwkę i Krzysia. Wielbiliśmy więc Pana na wszelkie sposoby dziękując za wszystkie otrzymane Łaski, a także za Dar naszego spotkania w tym dniu.

W II części nastąpiły podziękowania, gratulacje, przemówienia gości, rodziców naszych dzieci oraz kameralny koncert przedszkolaków. Piękną oprawę muzyczną zarówno Mszy Świętej jak i II części spotkania oraz występy dzieci przygotowała nasza muzykoterapeutka p. Elżbieta Górna, która do muzycznej współpracy zaprosiła swoje dawne uczennice: p. Elizę Praską – Nowakowską, absolwentkę Lasek oraz p. Anetę Czaplińską.

Piosenka „Alleluja! Radość i Miłość nam w sercach gra!” zakończyła II część spotkania, po której goście przeszli do przedszkola, gdzie czekało wiele dalszych niespodzianek i atrakcji.

Każda sala zapraszała do różnych działań zarówno dzieci, jak i dorosłych. I tak w pierwszym gabinecie mieściło się „Bezpieczne skrzyżowanie” gdzie p. Agata Hołubowicz terapeuta widzenia i nauczyciel orientacji przestrzennej utrwalała w formie zabawy zasady przechodzenia przez ulicę. W „Sali artystycznej” tyflopedagog p. Sylwia Marczuk – Socha i p. Jolanta Kozłowska – nauczyciel przedszkola zapraszali do tworzenia prac artystycznych, natomiast w „Sali wesołych zabaw” rehabilitanci ruchu p. Katarzyna Skibicka i p. Jakub Kuźmiński zaproponowali dzieciom i rodzicom różne formy zabaw ruchowych.

Tego dnia dopisała nam zarówno pogoda jak i humory, nie byliśmy też głodni korzystając z poczęstunku w bufecie przedszkolnym, gdzie m.in. na deser przedszkolaki serwowały samodzielnie przygotowane „Szaszłyki owocowe” pod okiem naszego psychologa p. Agnieszki Rusin i p. Magdy Grabiańskiej nauczycielki przedszkola.

Część dzieci z rodzinami spędzała dalszy czas na placu zabaw i w ogrodzie.

Ten piękny, słoneczny, pełen niezwykłych spotkań i przeżyć dzień, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie. Na zawsze też pozostanie w naszych sercach ogromna wdzięczność dla naszych przyjaciół, sponsorów, wykonawców, którzy przyczynili się do powstania nowego przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie.

A przede wszystkim dziękujemy naszym Patronom i Twórcom Małych Lasek w Sobieszewie: św. Ojcu Pio i Matce Czackiej, która znając wagę prawidłowego wychowania i rehabilitacji dzieci niewidomych tak mówiła o wychowaniu przedszkolnym:

„… Wychowanie na tym etapie jest niezbędną podbudową pod wykształcenie ogólne i zawodowe, jest podwaliną prawidłowej postawy życiowej człowieka”.

Przy pożegnaniu, wyjeżdżając już z Sobieszewa ktoś powiedział:

„Dziś Matka Czacka się cieszy”.

Jej szczególną obecność odczuwaliśmy przez cały czas, podczas tego naszego niezwykłego Spotkania, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

s. Ida Burzyk