19.09.2015 r. wmurowania kamienia węgielnego przedszkola

„Święty Ojcze Pio naucz nas
Jak z Jezusem w życie iść
Jak się modlić i jak trwać
By Bogu zawsze wiernym być.”

23.09.2015 r. przypada 47 rocznica śmierci św. Ojca Pio. To również Święto naszego Domu św. Ojca Pio: Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie. Święto to ze szczególną radością obchodziliśmy w tym roku kilka dni wcześniej 19.09. ponieważ tego dnia odbyła się także uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego w nowo tworzącym się budynku przedszkola, które nareszcie będzie miało swoje pomieszczenia zapewniające naszym przedszkolakom właściwe warunki do dalszej nauki i ćwiczeń. Na uroczystości tej obecna była Matka Generalna wraz z goszczącymi w Polsce siostrami naszego Zgromadzenia z Afryki i Indii oraz Prezes Józef Placha. Nie zabrakło też przyjaciół: p. Haliny Lewkowskiej, kierownika budowy p. Marka Termana a przede wszystkim dzieci i rodziców ponieważ tego dnia, ufając wciąż w dalsze bogate łaski za przyczyną naszego Patrona św. Ojca Pio, rozpoczęliśmy także oficjalnie Nowy Rok Szkolny 2015/16.

Poproszony o głos Pan Prezes mówił o tym czego z niedowierzaniem i z wdzięcznością doświadczamy każdego dnia: że w Małych Laskach w Sobieszewie, dzieją się cuda, które niewątpliwie spływają z góry i są znakiem, że Pan Bóg błogosławi tym działaniom, które są przede wszystkim Dziełem Matki Czackiej. Następnie spotkaliśmy się wszyscy na wspólnej Eucharystii, którą koncelebrował o. Eugeniusz Pokrywka wraz z zaprzyjaźnionym z Dziełem Lasek i zaproszonym na tę uroczystość o. Wojciechem Skroboszewskim.

Piękną oprawę Mszy Świętej przygotowała Pani Elżbieta Górna wraz z Panią Beatą Kowalczuk. W swojej Homili Ojciec Eugeniusz podkreślił ważność Znaku Bożego, który w nasz świat wnosi ze sobą niepełnosprawne dziecko, będące dla nas zadaniem i niełatwym Krzyżem, ale które jednocześnie jest również Darem i bogactwem w tym czego się od niego uczymy … Nigdy nie traćmy wiary i ufajmy zawsze w miłosierdzie i pomoc Bożą, która nikogo nie omija, choć po ludzku często tego nie widzimy.

Po Mszy św. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego w fundament przedszkola, którego dokonały przedszkolaki z Sobieszewa wraz z p. Markiem Termanem kierownikiem budowy przedszkola.

Po krótkiej przerwie „mali i duzi” spotkali się ponownie w Sali Matki Czackiej na BAJCE MUZYCZNEJ i zabawach ze śpiewem i grą na instrumentach, którą przygotowała i poprowadziła wraz z Przedszkolakami p. Elżbieta Górna, a po zakończeniu spotkaliśmy się na agapie w jadalni domu. Smacznym akcentem były wspaniałe ciasta upieczone przez Mamy naszych małych wychowanków.

Niełatwy proces przygotowania do rozbudowy domu św. Ojca Pio dobiegł końca. Dzięki finansowemu wsparciu Darczyńców mury nowego budynku rosną jak „na drożdżach”, którymi też są nasze serca, wsparcie i modlitwa tych wszystkich, dla których ważne są potrzeby naszych małych, niewidomych wychowanków. Przed nami dalszy etap budowy, przygotowanie pomieszczeń i ich wyposażenie. Jak zwykle ufamy Opatrzności Bożej i wierzymy w serca ludzi dobrej woli, którzy wspomogą projekt, udzielając dalszej pomocy duchowej i materialnej umożliwiającej dokończenia tego Dzieła, wciąż rośnie bowiem liczebność naszych Przedszkolaków tak bardzo potrzebujących specjalistycznego przedszkola i terapii wspomagającej rozwój – równocześnie.

Niech ten nowy rok szkolny 2015/16 będzie równie dobry i owocny jak poprzednie, abyśmy dalej mogli z pełnym zaangażowaniem, miłością i oddaniem kontynuować swoją pracę na rzecz niewidomych dzieci w Dziele Matki Czackiej zgodnie z Jej charyzmatem, z pomocą Patrona Domu św. ojcem Pio nigdy nie tracili wiary i nadziei, a miłośc i zaufanie w Opatrzność Bożą były zawsze kotwicą na tej drodze:

Przez Krzyż do Nieba!

s. Ida Burzyk z Zespołem Terapeutów Wczesnej Interwencji i Nauczycielami Przedszkola w Sobieszewie.