Nowy Rok Szkolny 2014/2015

Nowy Rok Szkolny 2014/2015 w Sobieszewie we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju i w Przedszkolu – już rozpoczęty!

„Bo dla nas nieważna jest pogoda, bo w Sobieszewie jest zawsze piękny dzień!

Czy Słońce świeci czy deszcz pada, każdy z nas na twarzy uśmiech ma! O’le!”

Dnia 06.09.2014 roku w Sali Matki Czackiej Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Sobieszewie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz zakończenie pierwszego w tym roku Turnusu Rehabilitacyjnego, który odbywał się w dniach: od 01 – 06.09.2014 r.

Nasze Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, celebrowaną przez zastępującego o. Eugeniusza – również Dominikanina: o. Pawła Biszewskiego.

Po Mszy Świętej z radością świętowaliśmy nasze Spotkanie w śpiewie, graniu na instrumentach (dzieci wykonały piosenki o Sobieszewie, p. Ela Górna – „Pieśń o Matce Czackiej”, we wspólnej zabawie a także w ciepłych słowach powitań, informacji i miłej niespodzianki, którą sprawili nam swoją obecnością nasi Przyjaciele: Pani Halina Lewkowska reprezentująca Fundaję ENERGA oraz Pan Profesor dr hab. n. med. pediatra i znany neonatolog ze Szczecina Jacek Rudnicki wraz z Małżonką. Na ten nowy etap działań Pani Halina jak zwykle dodała nam energii tak potrzebnej w tym obecnie niełatwym również dla funkcjonowania naszego Ośrodka czasie.

Pan Profesor wzmocnił naszego Ducha nie tylko słowami, ale także swoimi pięknymi autorskimi piosenkami i śpiewem.

S. Ida wszystkich witała bardzo serdecznie, a składając życzenia na nowy rok szkolny życzyła sił, wytrwałości i owoców rehabilitacji oraz radości współtworzenia i dobrej współpracy w nowym roku szkolnym. Szczególnie ważnym jest też współtworzenie i wspólna odpowiedzialność za to Dzieło w służbie małego dziecka niewidomego. Dbajmy więc zarówno o dobra materialne jak i duchowe oraz starajmy się wspomagać działania Ośrodkowe Domu Świętego Ojca Pio – każdego według swoich możliwości.

Bardzo ważna jest też każda pomoc, dar pieniężny, współpraca i pomoc w wyposażeniu domu, gabinetów jak również w nawiązywaniu nowych kontaktów, pozyskiwania Sponsorów i Ludzi dobrej woli rozumiejących wagę w wartość naszych działań terapeutycznych w Sobieszewie wspomagających rozwój niewidomych dzieci.

Zapraszamy do galerii z rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszystkim Dzieciom życzymy udanego, zdrowego, radosnego, pełnego dobrych wrażeń i przeżyć oraz owocnego Roku Szkolnego w Sobieszewie!

ZESPÓŁ, PRACOWNICY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA W SOBIESZEWIE.

INFORMACJE:

Zajęcia w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywają się w godz.: 8.00 – 14.00 (oraz w godzinach późniejszych według planu).

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje p. Teresa Kirszban (portiernia) w godz. od 9.00 – 14.00 TEL. (58) 323 94 22; 532 625 223

W WYPADKU ZAISTNIENIA TRUDNOŚCI DOJAZDU LUB NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA WYZNACZONYCH ZAJĘCIACH PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE POWIADOMIENIE, ABY Z TERAPII W TYM CZASIE MOGŁO SKORZYSTAĆ INNE DZIECKO.

Warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji zajęć wymagane jest dostarczenie dokumentacji medycznej dziecka oraz Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i Orzeczenia o niepełnosprawności.

W Ośrodku jest możliwość zamówienia posiłków (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Prosimy również rodziców o informacje dodatkowe na temat dziecka dotyczące np. formy jego obecnego leczenia, godzin snu, pobierania leku, karmienia itp.

Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w godz. od 9.00 – 14.00.

Dzieci odwożone są samochodem ośrodkowym.

Prosimy o przestrzeganie Regulaminu Domu św. Ojca Pio oraz Regulaminu korzystania z zajęć terapeutycznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA OŚRODKA, PRZEBIEGU ZAJĘĆ, PRZEBIEGU I POSTĘPÓW TERAPII, WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, OPINII ORAZ W INNYCH, PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE W BIURZE OŚRODKA Z KIEROWNIKIEM WCZESNEGO WSPOMAGANIA I DYREKTOREM PRZEDSZKOLA : s. IDĄ BURZYK

TEL. 501 090 750

e -mail: s. ida@laski.edu.pl