Wielkanoc 2014 r.

Dlaczego Jezus Chrystus powstał z martwych
tak cudownie i chwalebnie?

Aby dać świadectwo, że osiągniemy odkupienie.

Jego śmierć mówi, że byliśmy przez grzech umarłymi.

W Jego zmartwychwstaniu mamy wspaniały dowód

i przykład przywrócenia utraconej łaski.

(Ojciec Pio)

Z okazji Świąt Wielkanocnych

wszystkim dzieciom i ich rodzinom

życzymy

obfitości łask Zmartwychwstałego Pana i radosnego ALLELUJA!

s. Ida z Zespołem Terapeutów i Pracowników Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie.