WAKACJE, WAKACJE … I PO WAKACJACH …

… i znów spotykamy się w naszych Małych Laskach – Sobieszewie.

Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się turnusem rehabilitacyjnym, a uroczystość i impreza integracyjna dla Dzieci, Rodzin I Przyjaciół odbyła się 07.09.2013 r.

Niestety przybycie wielu naszych studentów utrudnił zamknięty tego dnia z powodu remontu – mostu w Sobieszewie.

Nasze świąteczne spotkanie otwierające rok szkolny dodatkowo wzbogaciło: uroczyste otwarcie nowego Przedszkola przy Wczesnej Interwencji, które w tym roku szkolnym rozpoczyna swoją działalność i Pasowanie na Przedszkolaka oraz wykład zaproszonego Gościa prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego wybitnego neonatologa i pediatry ze Szczecina, na temat: „Znaczenia dotyku w neonatologii”. Ale to nie koniec niespodzianek, Pan Doktor jest również muzykiem (i współzałożycielem szczecińskiego zespołu muzycznego „Sklep z ptasimi piórami”) i podczas naszego spotkania pięknie zaśpiewał piosenki swojego autorstwa. W swoim wykładzie poruszył bardzo ważny temat znaczenia dotyku w rozwoju dzieci. Dotyk jest jednym ze zmysłów, który wykształca się jako pierwszy przed wzrokiem, węchem i smakiem, już około 7 tygodnia życia płodowego. Dotyk w postaci fizycznej bliskości drugiej osoby stanowi jedną z najsilniejszych potrzeb, która jest niezbędna do przeżycia niemal tak samo, jak powietrze czy pożywienie. Odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rozwoju dziecka.

Na pewno ważną informacją dla nas na nadchodzące jesienne dni są też wyniki badań, których wyniki mówią o tym, że organizmy osób doświadczających bliskości są bardziej odporne, lepiej radzą sobie w walce z wirusami (A. Szafranek).

Nie mogliśmy rozpocząć nowego roku szkolnego bez modlitwy i prośby o błogosławieństwo i siły dla nas wszystkich: dla dzieci, rodziców, rodziców, terapeutów i pracowników Wczesnej Interwencji i Przedszkola mamy nadzieję na dalszą pomoc ze strony Patrona naszego Domu: Św. O. Pio. dlatego w tych intencjach modliliśmy się wszyscy na wspólnej Eucharystii, którą sprawował dla nas Kapelan Ośrodka w Sobieszewie: O. Eugeniusz Pokrywka. Służbę ministrancką sprawował jak zwykle pięknie nasz niezawodny wolontariusz Maciej Grygiel. Oprawę liturgiczną jak i całą uroczystość ze „wszystkich stron” opracowała i podczas niej służyła i o atmosferę całego spotkania zadbała nasza pani Ela Górna, która w trakcie kilku pierwszych dni działania Przedszkola przygotowała również dzieci do występu muzycznego. Przeżyć podczas uroczystości i występu było co niemiara. I radość dla nas wszystkich nie mniej bo powstanie naszego Przedszkola było przecież tak ważne i tak upragnione. Umożliwiło ono kontynuowanie dalszego, prawidłowego procesu wychowania i wspomagania rozwoju naszych niewidomych Wychowanków.

Nowymi Paniami Wychowawczyniami w Przedszkolu są: Grażyna Złotowska i nasza Absolwentka Lasek – Anna Domin (Pani Ania była uczennicą w klasie fletu poprzecznego w założonej przed 15 laty przez p. Elżbietę Górną Szkole Muzycznej w Laskach i podczas naszej wspólnej Eucharystii zagrała pięknie na flecie).

Pozostały skład Zespołu Terapeutów Wczesnej Interwencji w nowym roku szkolnym pozostaje bez zmian.

W najbliższym czasie ukażą się na naszej stronie ważne informacje dotyczące nowych zasad przyjmowania dzieci na rehabilitację i konieczność wcześniejszego dostarczenia dokumentacji medycznej Dziecka i Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, bez którego dziecko nie będzie mogło podjąć uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Ośrodku.

Dziękujemy wszystkim Mamom, Tatusiom i Przyjaciołom, którzy czynnie włączyli się w organizowanie uroczystości. Jednocześnie bardzo prosimy o dalsze wspólne TWORZENIE naszej Wczesnej Interwencji na co dzień, tak aby jak najlepiej mogła służyć naszym wychowankom. Funkcjonowanie Domu wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego będziemy wdzięczni za każdą, najmniejszą pomoc i współpracę w tym zakresie, a przede wszystkim za świadomość wspólnej odpowiedzialności za to kolejne dzieło Matki Czackiej w służbie Niewidomym.

Na nowy rok szkolny, życzymy dzieciom, Rodzinom, Przyjaciołom i nam samym: dobrego, owocnego i błogosławionego nowego roku szkolnego 2013/2014.

Aby ten rok był dla nas wszystkich szczęśliwy, zdrowy, owocny i bogaty w postępy w rehabilitacji i rozwoju Naszych Dzieci.

Niech będzie pełen wiary, nadziei i miłości.

Okazujmy to sobie na co dzień w każdym działaniu, nie zapominając też o tym że „wszyscy posiadamy kojącą, rozwijającą i budującą moc dotyku”.

Niech to bęzie dotyk miłości, wzajemnej pomocy i życzliwości.

s. Ida Burzyk z Zespołem Terapeutów i Pracowników Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie.

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI:

W kwartalniku „Być dla innych” pt.: „Wrażliwość” Nr 3/54/2013 (Centrum Arrupe) – ukazał się niedawno artykuł o Wczesnej Interwencji w Sobieszewie („Moc dotyku”)