„Ojcze Pio jesteś znakiem tej miłości …” 24.06.2012 r.

„Ojcze Pio jesteś znakiem tej miłości …”

     23 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 spotkaliśmy się w Sobieszewie na uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz otwarcia nowego Placu Zabaw dla Dzieci i Parku Niewidomych im. Zofii Morawskiej. Licznie zgromadzeni i „mali” „i duzi” cieszyliśmy się z nowego, pięknego otoczenia naszego nowego budynku Wczesnej Interwencji. Na uroczystości tej byli również obecni nasi Sponsorzy Parku oraz Pan Prezes z Lasek z Małżonką, Pan Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego: Piotr Grocholski, Dyrektor Generalny: Szymon Sławiński a także Matka Generalna Anna Maria i Skarbnik Zarządu: S. Gabriela, oraz z rodziny Pani Zofii Morawskiej Pani Elżbieta Morawska oraz licznie zgromadzeni Przyjaciele, a przede wszystkim Dzieci z Rodzicami.

Dużą wdzięczność pragnęliśmy okazać naszym Darczyńcom, dzięki którym powstało to nowe dzieło, tak potrzebne i będące radością dla naszych małych wychowanków. W szczególny sposób dziękowaliśmy projektantowi, wykonawcy i Sponsorowi Parku: Panu Pawłowi Pesta, Pani Halinie Lewkowskiej: Prezesowi  Fundacji ENERGA, która od strony finansowej umożliwiła realizację tego projektu.

Gorąco dziękujemy naszemu oddanemu Przyjacielowi Panu Zbigniewowi Felendzerowi, który z powodów osobistych nie mógł niestety być obecny na naszej uroczystości, a który swoim zaangażowaniem i pomocą w konkretny sposób przyczynił się do powstania naszego placu i ogrodu.

Nasze spotkanie rozpoczęło znane dzieciom i nam wszystkim muzyczne powitanie Pani Eli Górnej: „Witaj mi – Przyjacielu, podaj dłoń, uśmiech swój, serca śpiew .., Przyjacielu kocham Cię .. O’le!. Osobę Pani Zofii Morawskiej i Jej drogę w Dziele Niewidomych przedstawił Pan dyr. Piotr Grocholski.

Po ogólnym sprawozdaniu podsumowującym nasz mijający rok szkolny i części muzycznej (Pieśń o naszym Patronie św. O. Pio i Pieśń o Matce Czackiej), uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy Świętej w Intencji Darczyńców. Mszę Świętą koncelebrowali Ojciec Eugeniusz Pokrywka, ks. Stanisław Łada, ks. Mirosław Jeleniewicz a w ministrancką służbę liturgiczną włączył się nasz niezawodny wolontariusz – Maciek.

Czuliśmy wszyscy moc modlitwy i wspólnoty i wdzięczność za wszystkie dary otrzymane tego roku i za dobre serca ludzi wspomagające nasze działania w Dziele Matki Czackiej …

O piękną oprawę Mszy świętej zadbały gościnnie nasze Absolwentki Laskowe oraz dziewczęta z Parafii Wyspy Sobieszewskiej, pod kierunkiem Pani Eli Górnej.

Po Mszy Świętej odbyło się otwarcie nowego Placu i Parku dla Niewidomych, które poświęcił nasz Kapelan Ojciec Eugeniusz Pokrywka. Przecięcia wstęgi dokonał Pan Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi: Władysław Gołąb. U wejścia do Parku znajduje się kamień z tablicą poświęconą pamięci Pani Zofii Morawskiej. Następnie rozpoczął się PIKNIK już na nowym Placu Zabaw. Panie Terapeutki poprowadziły różne zabawy z wykorzystaniem nowych urządzeń. Radości i przeżyć było co niemiara!! Pani Zofia była z nami ze swoim uśmiechem i cieszyła się na pewno wspólnie z nami … Kochając dzieci niewidome przyczyniła się również do powstania Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Ogród ten to symbol pamięci dla Niej, ale tak naprawdę to pamięć ta i wdzięczność za Jej wieloletnią, serdeczną służbę niewidomym, która pozostanie w naszych sercach …

Cieszyliśmy się, że razem z nami świętowała również grupa Przedszkolaków z Lasek, przebywająca właśnie na wakacyjnym już turnusie w Ośrodku w Sobieszewie. W namiotach „piknikowych” można było się posilić na wiele sposobów. Dziękujemy Mamom, które włączyły się w tworzenie tego spotkania również w tej formie!

Nowe wyposażenie Placu im Pani Zofi Morawskiej zdało pierwszy egzamin użytkowania. Cieszymy się wszyscy, że będzie teraz służyło dzieciom w sposób pożyteczny i piękny.

W naszych projektach marzeniach jest jeszcze stworzenie dla naszych dzieci specjalistycznego placu do ćwiczenia orientacji przestrzennej. Wiele jest potrzeb również dotyczących codziennego funkcjonowania nowego domu. Jest to nasze wspólne dzieło i wspólna za nie odpowiedzialność. Nie zawsze o tym pamiętamy …

Jako Zespół Wczesnej Interwencji, staramy się każdym dniem odpowiadać na potrzeby naszych Wychowanków według naszych możliwości, udoskonaleniom swoich umiejętności a przede wszystkim zgodnie z założeniami naszej Matki Dzieła Niewidomych: Matki Elżbiety Czackiej. To – że nasze dzieci wraz z rodzinami czują się tutaj dobrze, rozwijają się lepiej – jest dla nas wszystkich największą nagrodą.

     Dziękujemy naszym wspaniałym, dzielnym Dzieciom i Rodzicom – za tegoroczną współpracę!

     Zapraszając na nowy rok szkolny, życzym Wam dobrych, słonecznych, pięknych Wakacji … Dużo zdrowia. I abyśmy we wrześniu wspólnie mogli znów zaśpiewać … „Przyjacielu – witam Cię …”

Towarzyszymy Wam w Waszych nowych, wakacyjnych doświadczeniach i czekamy z serdecznością w naszych Małych Laskach w Sobieszewie …

Przez Krzyż

s. Ida Burzyk z Zespołem Wczesnej Interwencji w Sobieszewie

P.S. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ GALERII ZE ZDJĘCIAMI Z UROCZYSTOŚCI W LASKACH 23.06.2012 r.