„Trochę refleksji o odchodzącym roku…”

„Miłość jest owocem ,który dojrzewa w każdym czasie i jest w zasięgu każdej dłoni” (Matka Teresa z Kalkuty)

„TROCHĘ REFLEKSJI O ODCHODZĄCYM ROKU …”

Już niebawem zasiądziemy do Wigilijnego Stołu. Nadchodzą kolejne Święta Bożego Narodzenia. Czas refleksji, zatrzymania, czas spotkań i dzielenia się symbolicznym opłatkiem, ale przede wszystkim tym – czym zechce się podzielić nasze serce. Wszak to są Święta Miłości, rodzi się mały Jezus niosący Światło Nadziei, Wiary i..Odwagi dzielenia się Miłością – również na co dzień..

Kończący się stary rok niesie z sobą duży bagaż tego co było: zarówno tego co dobre, piękne, ale i tego co trudne i sprawiło ból… W nowy rok wejdziemy nie tylko starsi, ale i bogatsi o te doświadczenia. I wzbogaceni przez nadchodzące Święta, o nową Nadzieję …

Jaki był ten rok 2013 w naszej Wczesnej Interwencji? Tak jak to zwykle w Małych Laskach – Sobieszewie minął bardzo szybko i owocnie. W lutym 2014 roku miną już 3 lata, od kiedy działamy w nowym budynku: Domu Św. Ojca Pio. Dom służy nam bardzo dobrze, stwarzając optymalne warunki do pracy, rehabilitacji, nauki i odpoczynku. I takim domem był dla nas wszystkich również w tym roku. Spotykaliśmy się w nim na codziennych zajęciach terapeutycznych, turnusach rehabilitacyjnych, na różnorodnych imprezach integracyjnych, Spotkaniach, Uroczystościach, koncertach i modlitwie. Odwiedziło nas również w tym roku wielu gości z kraju i za granicy: nauczycieli, studentów, profesorów, naukowców, naszych sponsorów i przyjaciół.

W czerwcu 2013r. Zespół Terapeutów Wczesnej Interwencji ukończył szkolenie trenerskie z PROGRAMU INSITE i VISA (dla dzieci niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 0-6 lat) i terapeuci uzyskali Certyfikaty Trenerskie uprawniające do prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Rok szkolny 2012/2013 zakończył się wspólną Eucharystią, radosnym, muzycznym spotkaniem, piknikiem i zabawami w naszym Ogrodzie im. Zofii Morawskiej. A później wszyscy rozjechaliśmy się na czas wakacji i odpoczynku.

Już od II półrocza poprzedniego roku szkolnego trwały przygotowania organizacyjne związane z planami otwarcia Przedszkola przy naszym Ośrodku Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Dzięki determinacji i wytrwałości naszej Kierowniczki Siostry Idy – przedszkole to udało się utworzyć i wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 nastąpiło również Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Nowa Grupa Przedszkolna wystąpiła także w przygotowanej części artystycznej. W skład Grupy Przedszkolnej: ISKIERKI wchodzą następujące Przedszkolaki: Kornelka Deptuła, Michalinka Kwaśnik, Miłosz Chrobak i Bartuś Wikło. Nowymi Wychowawczyniami Przedszkolaków są p. Grażyna Złotowska i p. Anna Domin. Nowo powstałe przedszkole zapewnia naszym niewidomym, starszym wychowankom prawidłową opiekę oraz odpowiednio przystosowany przedszkolny program edukacyjny, przy równolegle kontynuowanej dla nich terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (każdy z przedszkolaków ma również przydzielone indywidualne zajęcia z poszczególnymi terapeutami, a także dodatkowo grupowe zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne: zajęcia z psychologiem, rytmikę, muzykoterapię, gimnastykę korekcyjną ). Uroczystość rozpoczęcia Nowego roku szkolnego uświetnił swoim wykładem oraz koncertem nasz przyjaciel ze Szczecina, wybitny neonatolog i wspaniały muzyk prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki.

W październiku rozpoczęliśmy budowę nowego Placu do ćwiczeń orientacji przestrzennej dla dzieci. Plac zapewni lepsze możliwości ćwiczeń poruszania się dzieci w terenie z laską i rozwijanie orientacji przestrzennej.

Nie sposób wymienić wszystkich działań, terminów i wydarzeń tego mijającego roku. Z terapii naszego Ośrodka w mijającym roku korzystało 120 dzieci i ich rodzin. Potrzeby terapii wspomagającej rozwój małych dzieci niewidomych są wciąż bardzo duże, jesteśmy jedyną tego typu – specjalistyczną placówką w regionie Pomorskim i północnej części Polski. Wciąż zgłaszają się nowi, mali pacjenci, którym staramy się zapewnić jak najlepsze warunki terapii i pobytu w Ośrodku. Największą dla nas wszystkich: terapeutów, rodziców, lekarzy – radością i nagrodą są zawsze wyniki naszej wspólnej pracy, naszych działań i poszukiwań do których wcześniej często prowadzą trudne etapy prób: ćwiczeń, czasu, cierpliwości i wiary oraz konsekwentnej kontynuacji działań terapeutycznych. Nasze dzieci zawstydzają nas często na tej drodze. Są dla nas wszystkich wspaniałym Wzorem, niezwykłym Darem i Zadaniem.

Kończąc te refleksje na granicy ”starego i nowego”, zapraszamy wszystkie dzieci, ich rodziny, bliskich, naszych przyjaciół, sponsorów – na TEGOROCZNE, WSPÓLNE KOLĘDOWANIE. W tym nowym roku odbędzie się ono w innej formie jako: CHARYTATYWNY KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOZONARODZENIOWYCH” na rzecz naszego Ośrodka Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Odbędzie się on 5 stycznia ( niedziela) o godz. 16.30 w Gdańskim Kościele Ojców Dominikanów. Wykonawcami będą niewidomi Absolwenci Lasek, muzycy i twórcy.

Spotkajmy się więc tego dnia jeszcze przy żłóbku Pana Jezusa w śpiewie, muzyce i w radości Jego narodzin niosących nam światło Nadziei i Miłości na każdy dzień nowego roku.

Elżbieta Górna