W Piątek 21 10 2011

Wyzwania i rozwiązania w edukacji dzieci niewidomych:

Innowacyjne pomoce dydaktyczne

dr hab. Bogusław Marek OBE, prof. KUL

Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki J. Angielskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

bmarek@kul.pl

 

Warsztaty

Cel: Przybliżenie sylwetki i specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka niewidomego. Zapoznanie uczestników

 

 z pomocami dydaktycznymi przydatnymi w pracy z dziećmi niewidomymi

– ze sposobami wyjaśniania trudnych pojęć opartych na relacjach

  przestrzennych

– ze sposobami wprowadzania rysunku dotykowego

– z możliwościami wykorzystania udźwiękowionej grafiki dotykowej w nauce i zabawie, w zajęciach z orientacji przestrzennej, ogólnorozwojowych, językowych etc.

 

Dodatkowym celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do projektowania własnych pomocy z wykorzystaniem narzędzi prezentowanych na warsztatach.

 Czas: 3 godziny  

Rodzaj zajęć: Warsztaty z prezentacją multimedialną i ćwiczeniami praktycznymi