Błogosławiony JAN PAWEŁ II Papież

              

Boże, bogaty w miłosierdzie,

z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem,

spraw, prosimy,

abyśmy dzięki jego nauczaniu

z ufnością otworzyli nasze serca

na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DEO GRATIAS!