WIELKANOC 2011 r.

Wielkanoc 20011 r.

Ty zaś,

o PANIE ZMARTWYCHWSTAŁY,

który zwyciężyłeś cierpienie

i śmierć, daj nam Twój pokój!

                                         Jan Paweł II, 2002 r.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Niech radość tego dnia stale Wam towarzyszy.

Niech opromienia codzienny trud,

niech rozprasza wszelkie niepokoje

i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia.

Życzę nam tej wiary, nadziei i miłości,

poprzez które

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

owocuje w duszach ludzi –

i w dziejach narodów.

Niech ono będzie zawsze nam mocą!

(na podstawie tekstów Jana Pawła II)

SURREXIT DOMINUS VERE, ALLELUJA!

Radosnych, pełnych pokoju i nowej nadziei Świąt Wielkanocnych i wesołego ALLELUJA!!!

wszystkim dzieciom i ich rodzinom życzy:

Zespół Terapeutów Wczesnej Interwencji z Sobieszewa.