UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA BUDYNKU WCZESNEJ INTERWENCJI


Miłości to Twojej dzieło z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z aniołami poniżasz się między nami.

Spraw to Jezu Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie.

Niech miłością odwdzięczamy miłość której doznawamy.”

(„Pójdźmy wszyscy do stajenki”)

Dnia 30 stycznia 2011 roku


UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA BUDYNKU WCZESNEJ INTERWENCJI

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA NOWEGO DOMU
WCZESNEJ INTERWENCJI W SOBIESZEWIE 30.01.2011 r.

11.45 Przybycie Gości

12.00 Msza św. pod przewodnictwem Abp Sł. L. Głódzia /Sala Matki Czackiej

Nowym domu Wczesnej Interwencji/

13.00 Uroczyste poświęcenie pomieszczeń nowego budynku

/Abp Sł.L. Głódź, Ks. Jarosław Dittmer, s. Ida Burzyk, s. Jeremia Zych

13.15 Dalsza część Uroczystości poświęcenia

– Powitanie – s. Ida Burzyk kierownik Wczesnej Interwencji

– Słowo Pana Prezesa Władysława Gołąba

– Słowo Pana Prezydenta Pawła Adamowicza

– Słowo Pani Prezydent Ewy Łowkiel

– Słowo Matki Generalnej Anny Marii Sikorskiej

– Słowo Abp Sł. L. Głódzia oraz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA NOWY ETAP

DZIAŁANIA NOWEJ PLACÓWKI WCZESNEJ INTERWENCJI W SOBIESZEWIE

14.00 PRZERWA

-Zwiedzanie przez Gości nowej placówki

– Obiad i poczęstunek

14.30 cz. II Uroczystości

„Słowem i śpiewem chwalmy Pana”

– refleksje osób zaangażowanych w powstanie Wczesnej Interwencji w Sobieszewie

– Podziękowania dla Sponsorów i Darczyńców

Słowem i śpiewem będziemy dziękować za DAR NOWEGO DZIEŁA W SOBIESZEWIE

Po zakończeniu uroczystości – możliwość zwiedzania nowej placówki przez dzieci i rodziców oraz wszystkich gości

W artystycznej oprawie Uroczystości udział wzięli:

– Adusia Albecka ( Wczesna Interwencja Sobieszewo)

– Czesław Kurek (Laski) – fortepian, akompaniament

– Zespół Wokalny „Serduszka” pod dyr. Aleksandry Kunt, opiekun Zespołu :

Ks. Kamil Żyłczyński

Absolwenci Lasek: Beata Kowalczuk, Jadwiga Dąbrowska, Eliza Praska, Iza Dłużyk, Małgorzata Zochol, Dominik Strzelec

Śpiew, skrzypce, fortepian, program Uroczystości przygotowała Elżbieta Górna