NOWY ROK PAŃSKI 2010

NOWY ROK PAŃSKI 2010!

Całej naszej wspólnocie życzymy by był to prawdziwie ROK PAŃSKI.
Rok Jego PANOWANIA.
Rok Jemu PODDANY.
Aby wszyscy zobaczyli i przekonali się jak dobrze jest
Jemu się POWIERZYĆ.

Niech Maryja, nasza Matka i Królowa, nieustannie prowadzi nas wszystkich do Jezusa,
naszego Jedynego Pana i Zbawiciela. Szczęść Boże!