Cud Zmartwychwstania

Raduj się, ziemio, oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, ze wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

 

(z Liturgii Wigilii Paschalnej)

 

Opromienieni blaskiem Zmartwychwstania, obchodząc Świętą Noc przejścia z ciemności do Światła, wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom przekazujemy życzenia największej Radości płynącej ze zwycięstwa Życia.

Niech ten błogosławiony czas umocni Wiarę, utwierdzi Nadzieję, rozpali Miłość. by każdy nowy dzień był pełen Dobra, Pokoju i Bożej Łaskawości.

Dzieci i Młodzież, Siostry i Pracownicy Dzieła Lasek

Wielkanoc, AD 2009 

Przełożona Generalna         
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Anna Maria Sikorska

Prezes         
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb