Z Lasek płynące życzenia

Drodzy Przyjaciele Lasek!

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są dniami prawdy biblijnej, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a zatem zobowiązującej nas do umacniania więzi duchowej i okazywania wdzięczności Bogu i ludziom. Łamiąc się opłatkiem przenośmy w naszą szarą codzienność radość i miłość, płynące z wigilijnego wieczoru przepełnionego czarem choinki i pięknych polskich kolęd.

Pan przyszedł na świat w ubogiej stajni, a nie w królewskich pałacach, aby dzielić z nami „trudy i znoje”, aby cierpienie nie było dla nas przekleństwem, ale darem, którym dla naszego zbawienia tak szczodrze obdarzył samego Siebie. Idąc Jego śladem wnośmy w ten biedny duchowo świat więcej miłości, owocującej powszechnym pokojem.

Adorując Pana Jezusa w betlejemskim żłobie, życzymy Państwu mocy wiary, jako ewangeliczne ziarnko gorczycy; nadziei, że w Bogu wszystko możemy; i miłości, która wszystko zwycięża, niosąc z sobą radość i pokój na ten szczególny czas Bożego Narodzenia i wszystkie dni Nowego Roku 2009 —

zawsze wdzięczni

niewidome dzieci,

siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża,

pracownicy świeccy i kierownictwo Dzieła Lasek.

Przełożona Generalna
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Anna Maria Sikorska

Prezes
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb

Laski, 24 grudnia 2008 r.